Osian Owen: Ar Goedd

Osian Owen: Ar Goedd

Caernarfon

DSC06472

Betsan o Gaeathro yw seren Croendenau!

Osian Owen: Ar Goedd

Dyma berfformiad llwyfan proffesiynol cyntaf Betsan
Machair-Loch-09

Potsio “yn rhemp” yn yr ardal?

Osian Owen: Ar Goedd

Mae’n broblem fawr yn yr ardal, yn ôl Huw Hughes o Fethel

“Angen gweithredu ar frys” i fynd i’r afael â phryder lleol ac i helpu twristiaeth medd AS

Osian Owen: Ar Goedd

Mae’r AS wedi ysgrifennu at Brif Weithredwr y cyngor i fynegi pryderon am y sefyllfa yn Llanberis
208293859_321349279703328

AS yn ymweld â chynllun bwyd Cwm-y-glo a Llanrug

Osian Owen: Ar Goedd

Mae Siân Gwenllian AS wedi diolch i’r gwirfoddolwyr am eu “gwaith anhunanol”

Croesawu Cynlluniau Canolfan Iechyd Weun

Osian Owen: Ar Goedd

Mae’r cynlluniau ar gyfer y Ganolfan Gofal Cychwynnol yn Waunfawr wedi eu cymeradwyo