Osian Owen: Ar Goedd

Osian Owen: Ar Goedd

Caernarfon

360 Ogwen360 BroWyddfa360 Caernarfon360

“Angen gweithredu ar frys” i fynd i’r afael â phryder lleol ac i helpu twristiaeth medd AS

Mae'r AS wedi ysgrifennu at Brif Weithredwr y cyngor i fynegi pryderon am y sefyllfa yn Llanberis
208293859_321349279703328

AS yn ymweld â chynllun bwyd Cwm-y-glo a Llanrug

Mae Siân Gwenllian AS wedi diolch i’r gwirfoddolwyr am eu “gwaith anhunanol”

Croesawu Cynlluniau Canolfan Iechyd Weun

Mae’r cynlluniau ar gyfer y Ganolfan Gofal Cychwynnol yn Waunfawr wedi eu cymeradwyo