BroWyddfa360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol dyffrynnoedd Peris a Gwyrfai

Ymbil ar bobol i beidio â methu eu hapwyntiadau i gael brechlyn

100 o bobol wedi methu eu hapwyntiad yn Ysbyty’r Enfys, Bangor dros y penwythnos a 90 arall ddoe (dydd Llun, Mawrth 29)

Croesawu ymwelwyr i Eryri: “Mae yna lot o wrthdaro yn y ffordd dw i’n teimlo”

Bydd rhaglen ddogfen newydd a fydd yn ein tywys o amgylch Parc Cenedlaethol Eryri yn cael ei darlledu ar S4C nos Iau (Ebrill 1)

Beca Brown yw aelod diweddaraf Cyngor Gwynedd

"Bydd Beca yn gaffaeliad i’r ardal... mae ganddi frwdfrydedd heintus, agwedd gadarnhaol a phrofiad helaeth"

Croesawu Babi Mewn i Fyd Cofid

Croesawu Babi Mewn i Fyd Cofid

Mae Cofid-19 wedi cael effaith ar pob elfen o fywyd, gan gynnwys y siwrne o fod yn feichiog.
Processed with VSCO with f2 preset

Hanesydd Sentimental

Cyfweliad gwirfoddolwyr Tudalen yr Ifanc Eco’r Wyddfa gyda’r hanesydd ifanc Elin Tomos 
poster-eco1

Rhifyn Ebrill Eco’r Wyddfa

Hanes, busnes, chwaraeon, cyfweliadau a mwy!

Pwy fydd cynghorydd newydd Llanrug?

Pwy yw’r pedwar ymgeisydd yn is-etholiad Cyngor Gwynedd dros ward Llanrug

Cerddwr yn gweld ffenomen ‘Cysgod ar Gwmwl’ yn Eryri

Cafodd Liam Roberts o Fangor ei "syfrdanu" wrth weld y ffenomen

Cyfarfod Carfan Hoci Cymru

Clwb Hoci Merched Caernarfon yn cael derbyn sesiwn arbennig gan rai o chwaraewyr carfan Hoci Merched Cymru.

Poblogaidd wythnos hon

AoS yn awgrymu bod y Gymraeg yn cyfrannu at broblem ail gartrefi Gwynedd

Mark Reckless yn dweud bod perchnogion ail gartrefi wedi’u trin fel “bychod dihangol”

Gwynedd yw’r lle gwaethaf am goronafeirws yng Nghymru

Ac mae'r adwurdodau yn ymbilio ar drigolion i gadw at y rheolau

Y Llyfr Llafar Cyntaf Erioed a Gwlad y Tylwyth Teg – Dathlu Llyfrau ‘BroWyddfa’

I ddathlu Diwrnod y Llyfr 2021, dyma ambell gyfrol hanesyddol sydd â’u gwreiddiau’n ddwfn yn Nyffryn Peris.

Cynyddu capasiti Ysbyty Gwynedd drwy ohirio llawdriniaethau dewisol

Bydd llawdriniaethau brys ac apwyntiadau cleifion allanol yn parhau

Mari Elen

Gwrachod, Beyonce, ffeministiaeth, magu a mwy

Cyfweliad gwirfoddolwyr Tudalen yr Ifanc Eco'r Wyddfa gyda'r bodledwraig Mari Elen

Cyhoeddi rhifyn Mawrth Eco’r Wyddfa

Mae'ch papur bro yn ei ôl!

Rhybudd fod cymunedau gwledig Gwynedd yn dioddef oherwydd diffyg cysylltedd band eang digonol

Yr argyfwng Covid yn amlygu'r angen i gau’r bwlch digidol rhwng cymunedau gwledig a threfol, yn ôl Liz Saville Roberts

Rhaglen frechu Betsi Cadwaladr yn cyraedd 200,000 o frechlynnau

Mae hynny dwbl y ffigwr ar gychwyn y mis ac yn gymysgedd o'r dôs gyntaf a'r ail dôs

Cadarnhau cynllun £15.4m i ddarparu tai rhent fforddiadwy yng Ngwynedd

Y bwriad yw prynu tai, cynnal gwaith i’w huwchraddio a’u rhentu i drigolion lleol

Gwaith yn cychwyn ar lôn feics o Fethel i Gaernarfon

Y cynghorydd lleol yn disgrifio’r datblygiad fel “cam enfawr” i bentref Bethel

Siopa’n lleol

Caban

Caffi sydd yn cynnig prydau ffres, wedi ei leoli ym Mrynrefail

Gwindy a Fferm Fêl Yr Wyddfa

Busnes teuluol sydd wedi ei leoli yng nghanol Llanberis.

Crochet Magi

Gwaith crochet gan Magi!

Gavs Disco

Gwasanaeth disgo symudol