BroWyddfa360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol dyffrynnoedd Peris a Gwyrfai

croeso

Llwyddiannau Lleol yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Catrin Elain Roberts

Llongyfarchiadau mawr i holl gystadleuwyr ardal Bro’r Wyddfa yn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2022
Untitled-design-78

Dathlu carreg filltir amgueddfa o bwys rhyngwladol

Siân Gwenllian

Mae Amgueddfa Lechi Llanbêr yn 50 oed eleni
AA0FEF1A-7FB4-472B-A2A2

Dydd Iau yn yr Eisteddfod

Nel Pennant Jones

Cyffro’r Eisteddfod yn cael ei gofnodi yma!
Screenshot-2022-07-26-at-13.22.11

Diolch, Menna

Antur Waunfawr

Menna yn camu o’r neilltu ar ôl trawsnewid Antur

Pryder a siom am y sefyllfa a’r llanast yn Llanberis ar ôl i “gannoedd” o bobol ifanc heidio yno

Cadi Dafydd

“Mae o’n torri calon rhywun gorfod mynd yna i lanhau gymaint o sbwriel ar ôl pobol leol”

Bwrw bol yn Llanbêr

Siân Gwenllian

Cyfle i drafod pryderon

Siop lyfrau Caernarfon yn dathlu 20 mlynedd

Cadi Dafydd

“Roeddwn i yn teimlo ar y bore cyntaf bod gen i ddim syniad be oeddwn i’n ei wneud”

Cefin Roberts, Maureen Rhys, John Ogwen a Valmai Jones i actio mewn tair drama newydd

Non Tudur

Gyda chyfres o dair drama fer newydd mae Aled Jones Williams yn talu dyled i sawl actor sy’n meddwl y byd iddo
Screenshot-2022-06-23-at-15.29.19

ITV, neu IT-Lee?

Antur Waunfawr

“Dwi’n licio gweithio yma!”

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Poblogaidd wythnos hon

Ffair Haf Brynrefail

Nel Pennant Jones

Dyma flas ar ddathliad Brynrefail

Adeilad Oriel Llanberis ‘Yma o Hyd’

Elliw Llyr

Dyma farn un o breswylwyr Llanberis a chefnogwr brwd y Wal Goch yn dilyn penderfyniad Pwyllgor Cynllunio, Cyngor Gwynedd, i ddymchwel adeilad ymwelwyr Mynydd Gwerfu yn Llanberis.

Cynulliad Cymunedol Dyffryn Peris

Hefin Jones

Hanes sesiwn gyntaf Cynulliad Cymunedol ar yr Hinsawdd Dyffryn Peris

Merched Ysgol Brynrefail yn dod i’r brig

Catrin Elain Roberts

Rhagor o lwyddiannau ardal Bro’r Wyddfa

Rhagor o lwyddiannau lleol yn y ’Steddfod

Catrin Elain Roberts

Llwyddiannau dydd Iau yn Eisteddfod yr Urdd

Plant a phobl ifanc yr ardal yn serennu!

Catrin Elain Roberts

Rhagor o lwyddiannau yn yr Eisteddfod 

Campweithiau Celf ’Steddfod yr Urdd

Catrin Elain Roberts

Buddugwyr celf, dylunio a thechnoleg yr ardal yn yr Eisteddfod

Croeso nôl i’r Eisteddfod!

Catrin Elain Roberts

Dechrau da i Eisteddfod yr Urdd yn Ninbych

Caban

Caffi sydd yn cynnig prydau ffres, wedi ei leoli ym Mrynrefail

Gors Bach

Ty Tafarn sydd yn cynnig prydau ffres.

Canhwyllau Eryri

Canhwyllau Soi, Tryledwyr a Gwêr Todd Moethus. Arllwyswyd â Llaw yng Nghymru.

Tesni Calennig

Gemwaith arian wedi eu creu â llaw.