BroWyddfa360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol dyffrynnoedd Peris a Gwyrfai

Ceisio codi arian trwy ‘crowdfunding’ i ailgyflwyno’r eryr i ardaloedd fel Eryri ac arfordir Ceredigion

AoS Arfon yn pryderu am yr effaith ar fywyd gwyllt a stoc amaethyddol

Galw am weithredu i sicrhau bod profion gyrru ar gael

Gan fod y galw am brofion wedi bod yn “eithriadol o uchel” mae’r gwasanaeth archebu ar-lein bellach ar gau

Cyflwyno sustem rhagarchebu ym maes parcio Pen-y-pas

Daw’r cam yn ymateb i ddilyw o ymwelwyr â’u ceir

Pobol ardal Llanberis yn rhy ofnus i fynd allan i grwydro eu hardal eu hunain

Mae nifer yr ymwelwyr sydd yn crwydro’r ardal ac yn gwersylla heb barchu pellter cymdeithasol yn destun pryder mawr i’r bobol leol

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn dod ag ysgoloriaeth Llyndy Isaf i ben

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn disgwyl gwneud colledion oddeutu £200m yn sgil y pandemig coronafeirws.

6826D28A-2488-42FF-8AA2

Karen, Maggie a’r ddrama ar fws o Benygroes 

Adolygiad o ddrama 'O Ben’groes At Droed Amser' gan y Theatr Genedlaethol

Caffi ar droed y Wyddfa yn “gwrthod gadael neb i mewn”

Steffan Roberts wedi cael digon o bobol yn “amharchu’r Wyddfa"

Weli di fi? gan Mari Elen

Monolog gan y 'sgwenwraig o Gwm y Glo

Poblogaidd wythnos hon

“Cyfnod heriol” i Glwb Pêl-droed Llanrug

Clwb Pêl-droed Llanrug yn "canolbwyntio ar ffitrwydd" wrth ail ddechrau hyfforddi

Galw am godi ffi ar ymwelwyr i ymweld â’r Wyddfa

Cynghorydd lleol yn lleisio barn ar y mater yn sgil problemau

Cyflwyno trefn o dalu am barcio heb bres yng Ngwynedd

Bydd modd talu gydag ap ffôn

Caeathro a Llanrug ymhlith y pentrefi fydd yn elwa o gynlluniau cysylltiad band llydan newydd

“Eleni mae pob un ohonom wedi gweld pa mor bwysig yw cael cysylltiad band eang cyflym a dibynadwy”

Eryri heb sbwriel yw nod ymgyrch newydd

"Dydy sbwriel ddim yn anochel. Mae Eryri heb sbwriel yn bosib", meddai Cyfarwyddwr Cymdeithas Eryri.

Ceir yn llenwi maes parcio Pen y Pas

Cynghorwyr lleol yn galw am weithredu tros barcio Eryri

Gofyn am gosbau trymach a threfn barcio a theithio o Lyn Rhonwy

Arwyddion newydd yn annog gyrwyr i gadw pellter oddi wrth feicwyr Eryri

Dyma’r arwyddion cyntaf o’u math yng ngwledydd Prydain