Neges gan Beca

Byw yn Llanrug? Isio help?

Siân Gwenllian
gan Siân Gwenllian

Ydach chi’n byw yn Llanrug ac eisiau cymorth efo mater lleol?

Beth yw Cymhorthfa?

Sgwrs i drafod materion neu bryderon ac i dderbyn cymorth ar sut i’w datrys.

Pwy?

Ar y cyd rhwng Siân Gwenllian AS a’r Cynghorydd Beca Brown.

Lle?

Yn Llanrug

Sut?

Trwy drefnu apwyntiad. Gallwch wneud hynny drwy anfon e-bost at sian.gwenllian@senedd.cymru neu drwy ffonio 01286 672076.