Da Iawn Ddysgwyr -Ymlaen!

Dysgwyr yn dathlu 10 wythnos o ddysgu Cymraeg

gan Audra Roberts

Mae Dosbarth Dysgwyr Mynediad 1 yr Institiwt yn Llanrug yn dathlu 10 wythnos o ddysgu Cymraeg. Da iawn pawb!

Dyma sylwadau rhai o’r dosbarth.

Ymunwch â’r sgwrs

Mathias Donoso
Mathias Donoso

Cwestiwn dwl :p dw i’n byw yn Llanrug ac dysgwr dw i, felly basai’r dosbarth ’ma yn berffaith i fi. Mi wnes i ddim medru ffeindio dolen neu rhif ffon ar lein, sut fedra i gysylltu nhw? Diolch