Teyrngedau i Dr J Elwyn Hughes, “cymwynaswr ym myd iaith, llên a hanes Cymru”

Cadi Dafydd

“Yn ddyn iaith a gramadeg o’i gorun i’w sawdl, roedd o hefyd yn olygydd heb ei ail”

“Braint o’r raddfa uchaf”: Catrin Wager wedi’i dewis i fod yn ymgeisydd seneddol dros dro Plaid Cymru yn Arfon

Mae cyfres o hystingau wedi’u cynnal wrth i’r Blaid geisio olynydd i Hywel Williams, sydd wedi dewis peidio sefyll eto

Pleidlais ‘Barn y bobol 2023’ ar agor

Lowri Jones

Cyhoeddi’r naw stori – un o bob gwefan fro – sy’n mynd benben am brif wobr Bro360 eleni

Eira ar bob uchder ar yr Wyddfa

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi cyhoeddi adroddiad o’r amodau dan draed yn sgil eira a rhew

Tai gwag Gwynedd yn “ddychrynllyd, trist, torcalonnus”

Lowri Larsen

Mae 1,200 i 1,300 o dai gwag yng Ngwynedd, yn ôl y Cynghorydd Craig ab Iago

“Yr argyfwng hinsawdd ydy’r argyfwng mwyaf sy’n ein hwynebu ni fel dynol ryw”

Lowri Larsen

Mae Paul Rowlinson wedi cyflwyno’i enw i fod yn ymgeisydd Plaid Cymru i olynu Hywel Williams, Aelod Seneddol Arfon, sy’n rhoi’r gorau i’w swydd

Paul Rowlinson yn cyflwyno’i enw fel darpar-ymgeisydd seneddol

Y Cynghorydd Sir dros ward Rachub yn rhoi enw ymlaen ar ran Plaid Cymru

Beca Roberts am fod yn ymgeisydd seneddol Plaid Cymru

Y Cynghorydd Sir yn cyflwyno ei henw i’r ras am ddarpar-ymgeisydd

Ymgeisydd Plaid Cymru ar gyfer sedd Arfon yn San Steffan yn “credu bod yna obaith am newid”

Lowri Larsen

Mae Catrin Wager wedi cyflwyno’i henw i geisio olynu Hywel Williams, sy’n rhoi’r gorau i’w swydd