Cyfle i ddathlu a diogelu treftadaeth drwyadl Gymraeg

Mae angen mynd i’r afael o ddifrif ag anrhaith gor-dwristiaeth, a rhwystro unrhyw lithriad yn y canrannau sy’n gallu siarad Cymraeg

Rhybuddio pobol sy’n anwybyddu rheolau parcio y gallai eu ceir gael eu symud

Cyngor Gwynedd a Heddlu'r Gogledd yn cydweithio i fynd i’r afael â’r problemau o barcio anghyfreithlon ac anghyfrifol

Ardaloedd llechi Gwynedd yn Safle Treftadaeth y Byd

Mae UNESCO wedi cadarnhau eu penderfyniad

“Angen gweithredu ar frys” i helpu’r sefyllfa twristiaeth yn Llanberis, medd Siân Gwenllian

Mae'r AoS dros Arfon wedi ysgrifennu at Brif Weithredwr Cyngor Gwynedd i fynegi pryderon lleol

“Angen gweithredu ar frys” i fynd i’r afael â phryder lleol ac i helpu twristiaeth medd AS

Mae'r AS wedi ysgrifennu at Brif Weithredwr y cyngor i fynegi pryderon am y sefyllfa yn Llanberis

Cais UNESCO – galw am ddiogelu cymunedau Cymraeg

Mae Cylch yr Iaith yn galw am ddiogelu cymunedau Cymraeg Gwynedd rhag sgileffeithiau dynodi ardaloedd chwarelyddol yn Safle Treftadaeth y Byd.

Cyn-Gomisiynydd Heddlu’n cynnig ateb i “broblem” cartrefi modur Cyngor Gwynedd

Mae hyn yn dilyn cynnydd sylweddol yn y nifer o bobl sydd yn ymweld â'r sir mewn cartrefi modur

‘Gofodau gwneud’ yn dod â’r gymuned ynghyd gyda thechnoleg

Mae menter Ffiws yn cynnig gofodau i gymunedau Gwynedd gael rhannu offer adeiladu a threialu syniadau, gyda naw safle newydd i agor yn fuan

Taith Lle-CHI yn gyfle i ddathlu treftadaeth bröydd chwarelyddol y gogledd

Ifor ap Glyn yn gobeithio y byddai rhoi statws Safle Treftadaeth y Byd i'r ardaloedd hyn yn sbardun i roi hwb i ailgysylltu pobol â'u treftadaeth

Lansio gŵyl newydd sy’n helpu cymunedau i gamu mlaen o Covid

Cyfle pob cymuned yng Nghymru i gynnal eu Gŵyl Bro eu hunain ar 3-5 Medi