Cysylltu

Anfonwch neges atom

Menter Iaith Gwynedd: Cynghorwyr yn cefnogi argymhelliad Dafydd Iwan i graffu ar greu “anifail hollol wahanol”

Dyweddodd bod angen gwreiddio gwaith Hunaniaith yn y gymuned er mwyn "gwthio'r ffiniau ieithyddol drwy’r sir.”

Dyfodol annibynnol i Fenter Iaith Gwynedd?

“Credwn ei bod hi bellach yn amserol edrych mewn manylder ar sut bydd Hunaniaith yn gweithio orau i’r dyfodol,” meddai Dafydd Iwan.

Coleg neu Chweched Dosbarth? 

Poppy a Mared sy'n rhannu eu profiadau gwahanol o fynd i'r Coleg ac aros yn y Chweched Dosbarth

Hawl i Fyw Adra

Rali 'Nid yw Cymru ar Werth' yn denu torf i sefyll yn erbyn y nifer o dai hâf yng Nghymru. 

Pegiau Pert

Busnes lleol wedi ei greu yn ystod yr amser clo!

Cyngor Gwynedd yn holi barn er mwyn sicrhau’r gorau i bobol ifanc Arfon

Y nod yw "sicrhau system addysg ôl-16 sy’n wirioneddol cyfarch anghenion pob un o’n dysgwyr."
Dr Esyllt Llwyd

Cyfweliad â Dr Esyllt Llwyd

Meddyg Teulu
6a576330-a0ee-42fd-b009-5b608038266d

Cyffro ailddechrau band wedi Cofid dawelu Deiniolen 

Dafydd Twins sy’n trafod tristwch y cyfnod clo – a’i hapusrwydd wrth i seindorf gyfarfod unwaith eto