Y Farchnad

Busnesau bach dyffrynnoedd Peris a Gwyrfai mewn un man

Cotwm

Eitemau wedi ei wneud â llaw i’r cartref, yn ogystal a dillad i blant ag oedolion

Blodyn Haul

Cardiau ac addurniadau, pob dim wedi ei wneud â llaw. Gyrrwch neges i archebu neu am fwy o fanylion.

Crochet Magi

Gwaith crochet gan Magi!

Menter Fachwen

Cefnogi unigolion ag anableddau, er mwyn eu helpu i gyflawni eu potensial llawn.

Gwindy a Fferm Fêl Yr Wyddfa

Busnes teuluol sydd wedi ei leoli yng nghanol Llanberis.

Tesni Calennig

Gemwaith arian wedi eu creu â llaw.

Bwyty’r Copa

Bwyty ar stryd fawr Llanberis, sydd yn cynnig prydau ffres wedi eu creu â chynnyrch lleol.

Caban

Caffi sydd yn cynnig prydau ffres, wedi ei leoli ym Mrynrefail

Piggery Pottery

Crochendy sydd yn cynnig eitemau i’w paentio. Gallwch hefyd greu eich crochenwaith eich hun.

Canhwyllau Eryri

Canhwyllau Soi, Tryledwyr a Gwêr Todd Moethus. Arllwyswyd â Llaw yng Nghymru.

Crib Goch Outdoor

Siop mynydda a gweithgareddau awyr agored.

Fandangles

Siop annibynol yng nghanol Llanberis sydd yn gwerthu pob math o bethau anarferol a diddorol.