Y Farchnad

Busnesau bach dyffrynnoedd Peris a Gwyrfai mewn un man

Antur Waunfawr

Menter gymdeithasol sy'n darparu cyfleoedd gwaith a llesiant i oedolion ag anableddau dysgu.

Blodyn Haul

Cardiau ac addurniadau, pob dim wedi ei wneud â llaw. Gyrrwch neges i archebu neu am fwy o fanylion.

Bwyty’r Copa

Bwyty ar stryd fawr Llanberis, sydd yn cynnig prydau ffres wedi eu creu â chynnyrch lleol.

Caban

Caffi sydd yn cynnig prydau ffres, wedi ei leoli ym Mrynrefail

Cacennau Elin

Cysylltwch er mwyn archebu cacennau ffres!

Canhwyllau Eryri

Canhwyllau Soi, Tryledwyr a Gwêr Todd Moethus. Arllwyswyd â Llaw yng Nghymru.

Cegin Fach Emma

Cegin fach sydd yn cynnig bwyd i fynd yn Llanrug.

Ceir Cymru

Mae Ceir Cymru yn gwmni teuluol sydd a safleoedd gwerthu ym Methel a Cherrig y drudion.

Cotwm

Gwaith gwnio gan Donna Marie.

Crib Goch Outdoor

Siop mynydda a gweithgareddau awyr agored.

Crochet Magi

Gwaith crochet gan Magi!

Fandangles

Siop annibynol yng nghanol Llanberis sydd yn gwerthu pob math o bethau anarferol a diddorol.

Cysylltwch â ni os hoffech chi ychwanegu eich busnes chi i’r Farchnad.