Y Farchnad

Busnesau bach dyffrynnoedd Peris a Gwyrfai mewn un man

Gallt-Y-Glyn

Llety a bwyty bach sy'n boblogaidd efo'r trigolion lleol a'r twristiaid!

Gavs Disco

Gwasanaeth disgo symudol

Glyntwrog

Ty tafarn sydd yn cynnig prydau ffres yn Llanrug.

Gors Bach

Ty Tafarn sydd yn cynnig prydau ffres.

Gwindy a Fferm Fêl Yr Wyddfa

Busnes teuluol sydd wedi ei leoli yng nghanol Llanberis.

Helo Blod

Cyngor a chyfieithu i dy fusnes — yn rhad ac am ddim

Hoops gan Alaw

Clustdlysau clai polymer. Cysylltwch i archebu neu i ofyn cwestiwn. 1 am £6 neu 2 am £10.

Inc Pinc

Cardiau cyfarch a gwahoddiadau priodas wedi eu gwneud a llaw.

Menter Fachwen

Cefnogi unigolion ag anableddau, er mwyn eu helpu i gyflawni eu potensial llawn.

Pegiau Pert

Dwy chwaer sydd yn hoff o addurno pegiau pren yn syth o’r galon.

Perthyn

Crefftau Perthyn. Cynnyrch a chelf unigryw i'r ty, neu anrheg bersonol.

Piggery Pottery

Crochendy sydd yn cynnig eitemau i'w paentio. Gallwch hefyd greu eich crochenwaith eich hun.

Cysylltwch â ni os hoffech chi ychwanegu eich busnes chi i’r Farchnad.