BroWyddfa360

Pleidleisio: Cyngor Gwynedd yn awyddus i glywed barn y cyhoedd

Bydd ymgynghoriad cyhoeddus yn cael ei gynnal gan y Cyngor ar newid y drefn bleidleisio arfaethedig

Darllen rhagor

‘Mae’n rhaid i’r mynyddoedd mawr aros!’

gan Cyfathrebu APCE

Taith Leah yn dychwelyd yn ôl i gerdded mynyddoedd yn dilyn diagnosis o Hypertrophic Cardiomyopathy.

Darllen rhagor

Cau Allan Dinorwig yn 1874 yn “rhan bwysig o hanes Cymru sy’n cael ei esgeuluso”

gan Elin Wyn Owen

Ddydd Sul yn Llanberis, bydd cyfle i ddod ynghyd i ganu emynau’r chwarelwyr, cofio'r cau allan a galw am warchod hen enwau Cymraeg Chwarel Dinorwig

Darllen rhagor

Poster-Diwrnod-Awyr-Agored

Llanberis: Diwrnod ‘Awyr Agored’ Llwyddo’n Lleol 2050

gan Aled Pritchard

Cyfle gwych i bobl ifanc rhwng 16 a 35 mlwydd oed, sy'n mwynhau gweithgareddau awyr agored!

Darllen rhagor

Ymgeisydd y Blaid Werdd yn Nwyfor Meirionnydd yn breuddwydio am “gynghrair Geltaidd”

gan Rhys Owen

"Y prif reswm dw i’n sefyll ydy i roi'r cyfle i bobol bleidleisio’n wyrdd oherwydd fy mod i wedi cael llond bol ar wleidyddiaeth San Steffan"

Darllen rhagor

Y gwefannau bro’n chwifio baner y Gymraeg mewn ymgyrch genedlaethol

gan Lowri Jones

Bydd yr Wythnos Newyddion Annibynnol yn cael ei dathlu ar draws y DU yn ystod 3-9 Mehefin

Darllen rhagor

Cofio Cau Allan 1874 yn Ninorwig

gan Eilian Williams

Croeso cynnes i chi at y cleddyf ar Lan Llyn Padarn, Dydd Sul, 23 Mehefin am 3pm

Darllen rhagor

  2

Da Iawn Ddysgwyr -Ymlaen!

gan Audra Roberts

Dysgwyr yn dathlu 10 wythnos o ddysgu Cymraeg

Darllen rhagor

Hanes a chyfrinachau’r gorffennol yn cysylltu cenedlaethau

gan Llinos Iorwerth

Hwb i gynllun lleol gan y Loteri Genedlaethol yn ystod wythnos pontio’r cenedlaethau

Darllen rhagor