BroWyddfa360

Creigiau Eryri: Angen i rywun gymryd cyfrifoldeb am enwau Cymraeg ar fapiau OS

gan Cadi Dafydd

"Mae’r OS wedi mapio ac enwi bob twll a chongl o Eryri; dyna’r weithred olaf o goloneiddio, dw i’n meddwl"

Darllen rhagor

Un ym mhob deg o famau beichiog yng Ngwynedd yn ysmygu

Mae Siân Gwenllian, Aelod Plaid Cymru o'r Senedd, wedi gofyn pa gymorth sydd ar gael i famau beichiog sy'n ceisio rhoi'r gorau i ysmygu

Darllen rhagor

Pleidlais ‘Barn y bobol’ y gwefannau bro ar agor

gan Lowri Jones

Pleidleisiwch dros eich hoff stori leol gan bobol leol yn ystod 2023

Darllen rhagor

Cyhoeddi parhâd i Bro360 ar drothwy blwyddyn newydd

gan Lowri Jones

Bydd prosiect Ymbweru Bro yn cefnogi cymunedau am 5 mlynedd 

Darllen rhagor

Datblygu dros gant o bwyntiau gwefru ceir trydan yng Ngwynedd  

gan Lowri Larsen

Erbyn hyn, mae 4% o gerbydau'r sir yn rhai allyriadau isel

Darllen rhagor

Cyhoeddi rhaglen gystadlu gychwynnol Eisteddfod Genedlaethol 2024

Y bwriad yn 2024 yw cynnal rhaglen gystadlu sy’n uchelgeisiol, yn llifo ac yn gweithio tuag at uchafbwynt naturiol a chlir ar ddiwedd yr wythnos

Darllen rhagor

Cynllun Cyngor Gwynedd yn anelu at gyfle cyfartal i drigolion y sir

Mae ymgynghoriad cyhoeddus yn cael ei gynnal gan fod "diddymu gwahaniaethu yn flaenoriaeth" yn y sir

Darllen rhagor

‘Rhwystrau i gael swyddi wedi gwaethygu ers Covid’

gan Lowri Larsen

Yn ôl Kelvin Roberts, mae’r rhwystrau wedi dwysáu ers y cyfnodau clo gan fod pobol wedi bod yn mynd allan yn anamlach

Darllen rhagor