BroWyddfa360

Cadarnhau cynllun £15.4m i ddarparu tai rhent fforddiadwy yng Ngwynedd

Y bwriad yw prynu tai, cynnal gwaith i’w huwchraddio a’u rhentu i drigolion lleol

Darllen rhagor

Gwaith yn cychwyn ar lôn feics o Fethel i Gaernarfon

Shân Pritchardgan Shân Pritchard

Y cynghorydd lleol yn disgrifio’r datblygiad fel “cam enfawr” i bentref Bethel

Darllen rhagor

Cylch yr Iaith: Ni ddylid cymeradwyo cais Safle Treftadaeth y Byd i Dirwedd y Llechi heb amodau i warchod y Gymraeg

“Ni ellir 'dathlu' pethau a’u tanseilio yr un pryd,” meddai Howard Huws ar ran Cylch yr Iaith

Darllen rhagor

Cyngor Gwynedd yn chwilio am brentisiaid

“Ewch amdani, mae’n braf darfod pob shifft yn gwybod bod chi wedi gwneud gwahaniaeth i ddiwrnod unigolyn"

Darllen rhagor

Bwyd Môr Menai yn dod i faes parcio Llanrug

Gohebydd Golwg360gan Ohebydd Golwg360

“Rydyn ni eisiau i’r gymuned deimlo mai dyma ydi eu siop bysgod nhw”

Darllen rhagor

Adroddiadau bod staff carchar Berwyn wedi ymosod ar siaradwr Cymraeg

Daw hyn lai na phythefnos ar ôl iddo gwyno am beidio cael siarad Cymraeg yn y carchar

Darllen rhagor

Trafod cynyddu prisiau parcio mewn rhai mannau yng Ngwynedd

Bydd y ffioedd diwygiedig yn dod i rym ym mis Ebrill, os caiff y cynnig ei gymeradwyo

Darllen rhagor

Adra yn lansio ymgyrch i gynyddu cyfleoedd gwaith yn y gogledd

Shân Pritchardgan Shân Pritchard

Y nod ydi cefnogi mwy na 60 o bobol ifanc i ddatblygu sgiliau newydd a chael mynediad at gyfleoedd gwaith

Darllen rhagor

Meddygfeydd a fferyllfeydd yn chwarae “rôl arweiniol” yn rhaglen frechu gogledd Cymru

Shân Pritchardgan Shân Pritchard

... ac yn gyfrifol am bron i hanner o’r 100,000 o frechlynnau sydd wedi'u rhoi hyd yn hyn

Darllen rhagor

Ar Lan y Môr

Gethin Wyn Jonesgan Gethin Wyn Jones

Fy nhrefniant i o 'Ar Lan y Môr' ar ddydd miwsig Cymru.

Darllen rhagor