BroWyddfa360

Lansio cwrs newydd i bwysleisio pwysigrwydd dysgu am dreftadaeth Gwynedd

Bydd y cwrs ar-lein ar gael i bawb yn rhad ac am ddim, gan ddysgu pobol am iaith, diwylliant, cymunedau, tirwedd, hanes, chwedlau a threftadaeth y sir

Darllen rhagor

Pwysig cael “llais ifanc” ar Gyngor Gwynedd, medd Kim Jones

gan Huw Bebb

"Mae isio llais ifanc yn does, mae isio gwaed newydd," meddai ymgeisydd Plaid Cymru yn ward Llanberis a Nant

Darllen rhagor

Gerddi Weun ar Stad

gan Antur Waunfawr

Golygfa gyfarwydd ar S4C

Darllen rhagor

Gwynedd Ddigidol

gan Llion Elis

Cymorth ddigidol yn rhad ac am ddim.

Darllen rhagor

Y Cofis yn cefnogi

gan Elin Owen

Mae Caernarfon wedi bod yn gwneud llawer o bethau er mwyn cefnogi Wcrain

Darllen rhagor

Cyfle i chi siapio dyfodol Bro Peris

gan Ohebydd Golwg360

Ardal Ni 2035 – cyfle i rannu’ch barn am yr ardal

Darllen rhagor

TikTok y Genod 

gan Jasmine Elizabeth Baylis

Gan Jas, Jess, Abi, Cadi, a Mared

Darllen rhagor

“Angen adolygiad brys” i sefyllfa treth y cyngor yng Ngwynedd

Yn ôl y Cyngor, mae rheolaeth ariannol gadarn, a'r cynnydd o 2.95% yn y dreth cyngor, am eu galluogi i oedi neu ddiddymu 75% o'u toriadau arfaethedig

Darllen rhagor