BroWyddfa360

Argraffiadau Cynghorydd newydd wedi chwe mis…

gan Ffion Edwards

Chwe mis yn ôl, etholwyd y Cynghorydd Plaid Cymru dros Lanrug, Beca Brown i’r Cyngor Sir. Y cwestiwn mawr ydi a fyddai hi’n annog eraill i’r swydd?

Darllen rhagor

Galw ar Gyngor Gwynedd i weithredu er mwyn lleihau allyriadau carbon

“Mae’n amser i Wynedd symud gyda’r oes, a chyflawni ei haddewidion: dad-fuddsoddi mewn tanwydd ffosil a stopio adeiladu pwerdai nwy"

Darllen rhagor

Teyrngedau i seiclwr 66 oed a fu farw mewn gwrthdrawiad ger Pen-y-pass

“Bydd colled fawr ar ôl Andy, ei synnwyr digrifwch sych a’i ffraethineb yn difyrru pawb"

Darllen rhagor

Hawl i Fyw Adra: yr argyfwng tai “yn teimlo fel brwydr barhaus”

gan Gareth Williams, Gohebydd Democratiaeth Leol

Rhys Tudur wedi annerch y dorf y tu allan i bencadlys Cyngor Gwynedd ddoe (dydd Sadwrn, Medi 25)

Darllen rhagor

Be sy’n y rhifyn yma??

gan Eco'r Wyddfa

Rhifyn Hydref Eco'r Wyddfa ar gael! 

Darllen rhagor

Gwaith uwchraddio ceblau trydan yn Eryri i ddechrau yn yr hydref

Bydd ceblau tanddaearol newydd yn cael eu gosod rhwng gorsafoedd pŵer Dinorwig a Pentir

Darllen rhagor

Rhybuddio ymwelwyr i osgoi morloi ar ôl aflonyddu diweddar

“Mae’n bwysig iawn cofio bod y creaduriaid eiconig hyfryd yma yn anifeiliaid gwyllt felly cadwch draw a mwynhewch o bell.”

Darllen rhagor

Mwy o bobol yn anwybyddu ceisiadau i hunanynysu neu brofi am Covid-19 yng Ngwynedd

gan Gareth Wyn Williams, Gohebydd Democratiaeth Leol

“Erbyn hyn, mae ein cymunedau wedi cael llond bol ar y pandemig a dydy’r ymateb i’r rhai sy’n olrhain ddim yn gadarnhaol"

Darllen rhagor

Etholaeth Arfon yn diflannu yn ôl cynlluniau newydd y Comisiwn Ffiniau

gan Gwern ab Arwel

Fe fydd Caernarfon a Dolgellau gyda'i gilydd mewn un etholaeth newydd, a Bangor a Llanrwst mewn un arall

Darllen rhagor