BroWyddfa360

“Braint o’r raddfa uchaf”: Catrin Wager wedi’i dewis i fod yn ymgeisydd seneddol dros dro Plaid Cymru yn Arfon

Mae cyfres o hystingau wedi'u cynnal wrth i'r Blaid geisio olynydd i Hywel Williams, sydd wedi dewis peidio sefyll eto

Darllen rhagor

Pleidlais ‘Barn y bobol 2023’ ar agor

gan Lowri Jones

Cyhoeddi’r naw stori – un o bob gwefan fro – sy’n mynd benben am brif wobr Bro360 eleni

Darllen rhagor

Eira ar bob uchder ar yr Wyddfa

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi cyhoeddi adroddiad o'r amodau dan draed yn sgil eira a rhew

Darllen rhagor

Tai gwag Gwynedd yn “ddychrynllyd, trist, torcalonnus”

gan Lowri Larsen

Mae 1,200 i 1,300 o dai gwag yng Ngwynedd, yn ôl y Cynghorydd Craig ab Iago

Darllen rhagor

“Yr argyfwng hinsawdd ydy’r argyfwng mwyaf sy’n ein hwynebu ni fel dynol ryw”

gan Lowri Larsen

Mae Paul Rowlinson wedi cyflwyno’i enw i fod yn ymgeisydd Plaid Cymru i olynu Hywel Williams, Aelod Seneddol Arfon, sy’n rhoi’r gorau i’w swydd

Darllen rhagor

Paul Rowlinson yn cyflwyno’i enw fel darpar-ymgeisydd seneddol

Y Cynghorydd Sir dros ward Rachub yn rhoi enw ymlaen ar ran Plaid Cymru

Darllen rhagor

Beca Roberts am fod yn ymgeisydd seneddol Plaid Cymru

Y Cynghorydd Sir yn cyflwyno ei henw i'r ras am ddarpar-ymgeisydd

Darllen rhagor

Ymgeisydd Plaid Cymru ar gyfer sedd Arfon yn San Steffan yn “credu bod yna obaith am newid”

gan Lowri Larsen

Mae Catrin Wager wedi cyflwyno'i henw i geisio olynu Hywel Williams, sy'n rhoi'r gorau i'w swydd

Darllen rhagor

Bwlch gwerth £12m yng nghyllid Cyngor Gwynedd

gan Dale Spridgeon, Gohebydd Democratiaeth Leol

"Does dim dewis gennym ond dod o hyd i'r cydbwysedd cyfrifol rhwng toriadau i wasanaethau a chynnydd yn y Dreth Gyngor"

Darllen rhagor