BroWyddfa360

Menter Iaith Gwynedd: Cynghorwyr yn cefnogi argymhelliad Dafydd Iwan i graffu ar greu “anifail hollol wahanol”

Dyweddodd bod angen gwreiddio gwaith Hunaniaith yn y gymuned er mwyn "gwthio'r ffiniau ieithyddol drwy’r sir.”

Darllen rhagor

Dyfodol annibynnol i Fenter Iaith Gwynedd?

“Credwn ei bod hi bellach yn amserol edrych mewn manylder ar sut bydd Hunaniaith yn gweithio orau i’r dyfodol,” meddai Dafydd Iwan.

Darllen rhagor

Coleg neu Chweched Dosbarth? 

Nel Pennant Jonesgan Nel Pennant Jones

Poppy a Mared sy'n rhannu eu profiadau gwahanol o fynd i'r Coleg ac aros yn y Chweched Dosbarth

Darllen rhagor

Hawl i Fyw Adra

Hedydd Ioangan Hedydd Ioan

Rali 'Nid yw Cymru ar Werth' yn denu torf i sefyll yn erbyn y nifer o dai hâf yng Nghymru. 

Darllen rhagor

Pegiau Pert

Manon Jonesgan Manon Jones

Busnes lleol wedi ei greu yn ystod yr amser clo!

Darllen rhagor

Cyngor Gwynedd yn holi barn er mwyn sicrhau’r gorau i bobol ifanc Arfon

Gohebydd Golwg360gan Ohebydd Golwg360

Y nod yw "sicrhau system addysg ôl-16 sy’n wirioneddol cyfarch anghenion pob un o’n dysgwyr."

Darllen rhagor

6a576330-a0ee-42fd-b009-5b608038266d

Cyffro ailddechrau band wedi Cofid dawelu Deiniolen 

Nel Pennant Jonesgan Nel Pennant Jones

Dafydd Twins sy’n trafod tristwch y cyfnod clo – a’i hapusrwydd wrth i seindorf gyfarfod unwaith eto

Darllen rhagor

Eco’r Wyddfa – Tachwedd 2020

Eco'r Wyddfagan Eco'r Wyddfa

Croeso i rifyn digidol yn unig o'n papur bro

Darllen rhagor