BroWyddfa360

“Angen gweithredu ar frys” i fynd i’r afael â phryder lleol ac i helpu twristiaeth medd AS

gan Osian Owen: Ar Goedd

Mae'r AS wedi ysgrifennu at Brif Weithredwr y cyngor i fynegi pryderon am y sefyllfa yn Llanberis

Darllen rhagor

Cais UNESCO – galw am ddiogelu cymunedau Cymraeg

gan Howard Huws

Mae Cylch yr Iaith yn galw am ddiogelu cymunedau Cymraeg Gwynedd rhag sgileffeithiau dynodi ardaloedd chwarelyddol yn Safle Treftadaeth y Byd.

Darllen rhagor

Cyn-Gomisiynydd Heddlu’n cynnig ateb i “broblem” cartrefi modur Cyngor Gwynedd

gan Gwern ab Arwel

Mae hyn yn dilyn cynnydd sylweddol yn y nifer o bobl sydd yn ymweld â'r sir mewn cartrefi modur

Darllen rhagor

‘Gofodau gwneud’ yn dod â’r gymuned ynghyd gyda thechnoleg

gan Gwern ab Arwel

Mae menter Ffiws yn cynnig gofodau i gymunedau Gwynedd gael rhannu offer adeiladu a threialu syniadau, gyda naw safle newydd i agor yn fuan

Darllen rhagor

Taith Lle-CHI yn gyfle i ddathlu treftadaeth bröydd chwarelyddol y gogledd

gan Cadi Dafydd

Ifor ap Glyn yn gobeithio y byddai rhoi statws Safle Treftadaeth y Byd i'r ardaloedd hyn yn sbardun i roi hwb i ailgysylltu pobol â'u treftadaeth

Darllen rhagor

Lansio gŵyl newydd sy’n helpu cymunedau i gamu mlaen o Covid

gan Lowri Jones

Cyfle pob cymuned yng Nghymru i gynnal eu Gŵyl Bro eu hunain ar 3-5 Medi

Darllen rhagor

Cynghorydd yng Ngwynedd yn honni fod swyddi lletygarwch ar gael er gwaethaf ofnau am ddiweithdra

gan Gareth Williams, Gohebydd Democratiaeth Leol

“Dydi’r gwaith ddim yn broblem cyn belled â bod pobol yn barod i wneud y gwaith," meddai un cynghorydd o Ben Llŷn

Darllen rhagor

Cyngor Gwynedd yn gwrthwynebu gwario £205 biliwn ar arfau niwclear

“Beth am roi cychwyn ar adfer y syniad o Gymru Ddi-Niwclear? Dyna fyddai cyfraniad go iawn i genedlaethau’r dyfodol!"

Darllen rhagor

Enwebiad Safle Treftadaeth y Byd yn “hwb i falchder lleol” ardaloedd ôl-chwarelyddol Gwynedd

“Dwi’n falch iawn o glywed y newyddion y bydd Cyngor Rhyngwladol Henebion a Safleoedd yn argymell bod Pwyllgor Treftadaeth y Byd yn cymeradwyo'r cais"

Darllen rhagor