Nel Pennant Jones

Nel Pennant Jones

Brynrefail

360 BroWyddfa360

Coleg neu Chweched Dosbarth? 

Poppy a Mared sy'n rhannu eu profiadau gwahanol o fynd i'r Coleg ac aros yn y Chweched Dosbarth
6a576330-a0ee-42fd-b009-5b608038266d

Cyffro ailddechrau band wedi i Cofid dawelu Deiniolen 

Dafydd Twins sy’n trafod tristwch y cyfnod clo – a’i hapusrwydd wrth i seindorf gyfarfod unwaith eto
D1E2CC83-B9B9-4272-B541

Eisteddfod Ysgol Brynrefail yn cael ei ganslo

Siom i ddisgyblion wrth i’r ysgol ganslo prif ddigwyddiad y flwyddyn