Nel Pennant Jones

Nel Pennant Jones

Brynrefail

Brwydr Band Llanrug

Brwydr Band Llanrug

Nel Pennant Jones

Adfywio Band Llanrug ar ôl Cofid
AA0FEF1A-7FB4-472B-A2A2

Dydd Iau yn yr Eisteddfod

Nel Pennant Jones

Cyffro’r Eisteddfod yn cael ei gofnodi yma!

Ffair Haf Brynrefail

Nel Pennant Jones

Dyma flas ar ddathliad Brynrefail

Coleg neu Chweched Dosbarth? 

Nel Pennant Jones

Poppy a Mared sy’n rhannu eu profiadau gwahanol o fynd i’r Coleg ac aros yn y Chweched Dosbarth
6a576330-a0ee-42fd-b009-5b608038266d

Cyffro ailddechrau band wedi i Cofid dawelu Deiniolen 

Nel Pennant Jones

Dafydd Twins sy’n trafod tristwch y cyfnod clo – a’i hapusrwydd wrth i seindorf gyfarfod unwaith eto
D1E2CC83-B9B9-4272-B541

Eisteddfod Ysgol Brynrefail yn cael ei ganslo

Nel Pennant Jones

Siom i ddisgyblion wrth i’r ysgol ganslo prif ddigwyddiad y flwyddyn