BroWyddfa360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol dyffrynnoedd Peris a Gwyrfai

Adeilad Oriel Llanberis ‘Yma o Hyd’

Elliw Llyr

Dyma farn un o breswylwyr Llanberis a chefnogwr brwd y Wal Goch yn dilyn penderfyniad Pwyllgor Cynllunio, Cyngor Gwynedd, i ddymchwel adeilad ymwelwyr Mynydd Gwerfu yn Llanberis.

Cynulliad Cymunedol Dyffryn Peris

Hefin Jones

Hanes sesiwn gyntaf Cynulliad Cymunedol ar yr Hinsawdd Dyffryn Peris

Merched Ysgol Brynrefail yn dod i’r brig

Catrin Elain Roberts

Rhagor o lwyddiannau ardal Bro’r Wyddfa

Rhagor o lwyddiannau lleol yn y ’Steddfod

Catrin Elain Roberts

Llwyddiannau dydd Iau yn Eisteddfod yr Urdd

Plant a phobl ifanc yr ardal yn serennu!

Catrin Elain Roberts

Rhagor o lwyddiannau yn yr Eisteddfod 

Campweithiau Celf ’Steddfod yr Urdd

Catrin Elain Roberts

Buddugwyr celf, dylunio a thechnoleg yr ardal yn yr Eisteddfod

Croeso nôl i’r Eisteddfod!

Catrin Elain Roberts

Dechrau da i Eisteddfod yr Urdd yn Ninbych

Amgueddfa Lechi Cymru’n dathlu’r 50

Cadi Dafydd

Lowri Ifor, Rheolwr Addysg a Dehongli’r Amgueddfa, sydd wedi bod yn dweud mwy wrth golwg360 am y dathliadau

Lansio cwrs newydd i bwysleisio pwysigrwydd dysgu am dreftadaeth Gwynedd

Bydd y cwrs ar-lein ar gael i bawb yn rhad ac am ddim, gan ddysgu pobol am iaith, diwylliant, cymunedau, tirwedd, hanes, chwedlau a threftadaeth y sir

Poblogaidd wythnos hon

Pwysig cael “llais ifanc” ar Gyngor Gwynedd, medd Kim Jones

Huw Bebb

“Mae isio llais ifanc yn does, mae isio gwaed newydd,” meddai ymgeisydd Plaid Cymru yn ward Llanberis a Nant

Gerddi Weun ar Stad

Antur Waunfawr

Golygfa gyfarwydd ar S4C

Gwynedd Ddigidol

Llion Elis

Cymorth ddigidol yn rhad ac am ddim.
Untitled-design

Sêr Cymru yn dathlu Diwrnod Syndrom Down y Byd

Antur Waunfawr

Ymunodd y sêr yn ymgyrch Antur Waunfawr

Y Cofis yn cefnogi

Elin Owen

Mae Caernarfon wedi bod yn gwneud llawer o bethau er mwyn cefnogi Wcrain

Cyfle i chi siapio dyfodol Bro Peris

Gohebydd Golwg360

Ardal Ni 2035 – cyfle i rannu’ch barn am yr ardal

TikTok y Genod 

Jasmine Elizabeth Baylis

Gan Jas, Jess, Abi, Cadi, a Mared

Piggery Pottery

Crochendy sydd yn cynnig eitemau i’w paentio. Gallwch hefyd greu eich crochenwaith eich hun.

Wavells

Cigydd a deli yn gwerthu cynnyrch o safon.

Caban

Caffi sydd yn cynnig prydau ffres, wedi ei leoli ym Mrynrefail

Crib Goch Outdoor

Siop mynydda a gweithgareddau awyr agored.