BroWyddfa360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol dyffrynnoedd Peris a Gwyrfai

Teyrngedau i Dr J Elwyn Hughes, “cymwynaswr ym myd iaith, llên a hanes Cymru”

Cadi Dafydd

“Yn ddyn iaith a gramadeg o’i gorun i’w sawdl, roedd o hefyd yn olygydd heb ei ail”

“Braint o’r raddfa uchaf”: Catrin Wager wedi’i dewis i fod yn ymgeisydd seneddol dros dro Plaid Cymru yn Arfon

Mae cyfres o hystingau wedi’u cynnal wrth i’r Blaid geisio olynydd i Hywel Williams, sydd wedi dewis peidio sefyll eto

Pleidlais ‘Barn y bobol 2023’ ar agor

Lowri Jones

Cyhoeddi’r naw stori – un o bob gwefan fro – sy’n mynd benben am brif wobr Bro360 eleni

Eira ar bob uchder ar yr Wyddfa

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi cyhoeddi adroddiad o’r amodau dan draed yn sgil eira a rhew

Tai gwag Gwynedd yn “ddychrynllyd, trist, torcalonnus”

Lowri Larsen

Mae 1,200 i 1,300 o dai gwag yng Ngwynedd, yn ôl y Cynghorydd Craig ab Iago

“Yr argyfwng hinsawdd ydy’r argyfwng mwyaf sy’n ein hwynebu ni fel dynol ryw”

Lowri Larsen

Mae Paul Rowlinson wedi cyflwyno’i enw i fod yn ymgeisydd Plaid Cymru i olynu Hywel Williams, Aelod Seneddol Arfon, sy’n rhoi’r gorau i’w swydd

Paul Rowlinson yn cyflwyno’i enw fel darpar-ymgeisydd seneddol

Y Cynghorydd Sir dros ward Rachub yn rhoi enw ymlaen ar ran Plaid Cymru

Beca Roberts am fod yn ymgeisydd seneddol Plaid Cymru

Y Cynghorydd Sir yn cyflwyno ei henw i’r ras am ddarpar-ymgeisydd

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Poblogaidd wythnos hon

Ymgeisydd Plaid Cymru ar gyfer sedd Arfon yn San Steffan yn “credu bod yna obaith am newid”

Lowri Larsen

Mae Catrin Wager wedi cyflwyno’i henw i geisio olynu Hywel Williams, sy’n rhoi’r gorau i’w swydd

Bwlch gwerth £12m yng nghyllid Cyngor Gwynedd

Dale Spridgeon, Gohebydd Democratiaeth Leol

“Does dim dewis gennym ond dod o hyd i’r cydbwysedd cyfrifol rhwng toriadau i wasanaethau a chynnydd yn y Dreth Gyngor”

Catrin Wager yn cyflwyno ei henw fel darpar-ymgeisydd seneddol

Cynghorydd Cymuned Bethesda yn rhoi ei henw ymlaen fel ymgeisydd posib ar ran Plaid Cymru

Cronfa gwerth £500 i grwpiau cymunedol a gwirfoddol gael cynnal gweithgareddau cymunedol yng Ngwynedd

Lowri Larsen

“Mae diffyg gwasanaethau creadigol mewn ardaloedd fel hyn, mewn pentrefi bach, felly mae’n ofnadwy o bwysig ein bod ni’n cael y cyfleoedd yma”

Codi cytiau i lenwi bwlch lle fuodd siopau pentref

Lowri Larsen

Mae Arloesi Gwynedd Wledig am osod cytiau i werthu cynnyrch lleol yn Llanystumdwy a Llandwrog

Galwad Agored Arloesi Gwynedd Wledig yn chwilio am gynhyrchwyr

Lowri Larsen

Y bwriad yw creu cyfres o ffilmiau byr i ddathlu hanes a diwylliant cymunedau Eisteddfod 2023

Croesawu cyllid newydd Cyngor ar Bopeth Gwynedd i ateb heriau’r argyfwng costau byw

“Mae staff a gwirfoddolwyr CAB yn gwneud gwahaniaeth enfawr i fywydau pobol”

Hoops gan Alaw

Clustdlysau clai polymer. Cysylltwch i archebu neu i ofyn cwestiwn. 1 am £6 neu 2 am £10.

Tesni Calennig

Gemwaith arian wedi eu creu â llaw.

Cotwm

Eitemau wedi ei wneud â llaw i’r cartref, yn ogystal a dillad i blant ag oedolion

Scent My Love

‘Candle Melts’ gyda arogleuon a lliwiau unigryw.