BroWyddfa360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol dyffrynnoedd Peris a Gwyrfai

Cyngor Gwynedd yn agor ymgynghoriad ar gynyddu’r premiwm treth cyngor

Cyn i’r Cyngor llawn wneud eu penderfyniad ar raddfa’r premiwm ar ail dai ac eiddo gwag ar gyfer 2023/24, maen nhw am glywed barn y cyhoedd
Untitled-design-36

Targedu Aelod Cabinet Gwynedd yn annerbyniol

Siân Gwenllian

Cyfle i ddangos undod yn y Senedd heddiw

Fotiwch Antur!

Antur Waunfawr

Sefydliad Ail-ddefnyddio’r Flwyddyn?

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a Thrafnidiaeth Cymru’n cydweithio i leddfu problemau parcio

Maen nhw wedi cydweithio ar system technoleg rheoli parcio uchelgeisiol mewn meysydd parcio poblogaidd o amgylch Yr Wyddfa ac yn Ogwen

Bwrsari newydd gwerth hyd at £2000 i ohebu ar straeon lleol

Lowri Jones

Cyfle gan Golwg i newyddiadurwyr profiadol a chyw-ohebwyr
298923035_558958026025728

Baner werdd i Barc Padarn – eto!

Siân Gwenllian

Mae’r Parc yn destun balchder yn lleol

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Poblogaidd wythnos hon

croeso

Llwyddiannau Lleol yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Catrin Elain Roberts

Llongyfarchiadau mawr i holl gystadleuwyr ardal Bro’r Wyddfa yn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2022
Untitled-design-78

Dathlu carreg filltir amgueddfa o bwys rhyngwladol

Siân Gwenllian

Mae Amgueddfa Lechi Llanbêr yn 50 oed eleni
AA0FEF1A-7FB4-472B-A2A2

Dydd Iau yn yr Eisteddfod

Nel Pennant Jones

Cyffro’r Eisteddfod yn cael ei gofnodi yma!
Screenshot-2022-07-26-at-13.22.11

Diolch, Menna

Antur Waunfawr

Menna yn camu o’r neilltu ar ôl trawsnewid Antur

Pryder a siom am y sefyllfa a’r llanast yn Llanberis ar ôl i “gannoedd” o bobol ifanc heidio yno

Cadi Dafydd

“Mae o’n torri calon rhywun gorfod mynd yna i lanhau gymaint o sbwriel ar ôl pobol leol”

Bwrw bol yn Llanbêr

Siân Gwenllian

Cyfle i drafod pryderon

Siop lyfrau Caernarfon yn dathlu 20 mlynedd

Cadi Dafydd

“Roeddwn i yn teimlo ar y bore cyntaf bod gen i ddim syniad be oeddwn i’n ei wneud”

Cotwm

Eitemau wedi ei wneud â llaw i’r cartref, yn ogystal a dillad i blant ag oedolion

Glyntwrog

Ty tafarn sydd yn cynnig prydau ffres yn Llanrug.

Gwindy a Fferm Fêl Yr Wyddfa

Busnes teuluol sydd wedi ei leoli yng nghanol Llanberis.

Menter Fachwen

Cefnogi unigolion ag anableddau, er mwyn eu helpu i gyflawni eu potensial llawn.