BroWyddfa360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol dyffrynnoedd Peris a Gwyrfai

‘Mae’n rhaid i’r mynyddoedd mawr aros!’

Cyfathrebu APCE

Taith Leah yn dychwelyd yn ôl i gerdded mynyddoedd yn dilyn diagnosis o Hypertrophic Cardiomyopathy.

Cau Allan Dinorwig yn 1874 yn “rhan bwysig o hanes Cymru sy’n cael ei esgeuluso”

Elin Wyn Owen

Ddydd Sul yn Llanberis, bydd cyfle i ddod ynghyd i ganu emynau’r chwarelwyr, cofio’r cau allan a galw am warchod hen enwau Cymraeg Chwarel Dinorwig
Poster-Diwrnod-Awyr-Agored

Llanberis: Diwrnod ‘Awyr Agored’ Llwyddo’n Lleol 2050

Aled Pritchard

Cyfle gwych i bobl ifanc rhwng 16 a 35 mlwydd oed, sy’n mwynhau gweithgareddau awyr agored!

Ymgeisydd y Blaid Werdd yn Nwyfor Meirionnydd yn breuddwydio am “gynghrair Geltaidd”

Rhys Owen

“Y prif reswm dw i’n sefyll ydy i roi’r cyfle i bobol bleidleisio’n wyrdd oherwydd fy mod i wedi cael llond bol ar wleidyddiaeth San Steffan”

Y gwefannau bro’n chwifio baner y Gymraeg mewn ymgyrch genedlaethol

Lowri Jones

Bydd yr Wythnos Newyddion Annibynnol yn cael ei dathlu ar draws y DU yn ystod 3-9 Mehefin

Cofio Cau Allan 1874 yn Ninorwig

Eilian Williams

Croeso cynnes i chi at y cleddyf ar Lan Llyn Padarn, Dydd Sul, 23 Mehefin am 3pm

Da Iawn Ddysgwyr -Ymlaen!

Audra Roberts

Dysgwyr yn dathlu 10 wythnos o ddysgu Cymraeg

Hanes a chyfrinachau’r gorffennol yn cysylltu cenedlaethau

Llinos Iorwerth

Hwb i gynllun lleol gan y Loteri Genedlaethol yn ystod wythnos pontio’r cenedlaethau

Cofnodi 150 mlynedd ers sefydlu Undeb Chwarelwyr Gogledd Cymru

Julie Williams

Darlith a taith gerdded i gofnodi Undeb arbennig

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Poblogaidd wythnos hon

Penodi caplan i weithio gyda’r gymuned awyr agored yn y gogledd

“Rwy’n edrych ymlaen at symud i Lanberis, dechrau dysgu Cymraeg a dod yn weithgar yng nghymuned awyr agored Eryri,” medd Jill Ireland

Gofyn am farn pobol ar gamau i gyfyngu ar dai gwyliau ac ail gartrefi yn Eryri

Bwriad Parc Cenedlaethol Eryri yw gwneud hi’n orfodol i bobol gael caniatâd cynllunio er mwyn newid defnydd eiddo

Ugain o bethau bach a mawr yn digwydd i greu newid yng Ngwynedd

Grymuso Gwynedd yn galw ar grwpiau i gyflwyno syniad er mwyn manteisio ar gyllid

Llanberis: Galw am ymestyn oriau agor toiledau i leihau gwastraff dynol ar y stryd

Elin Wyn Owen

“Byswn i’n dweud fy mod i’n dod ar draws budreddi dynol naw gwaith o bob deg taith.”

Creigiau Eryri: Angen i rywun gymryd cyfrifoldeb am enwau Cymraeg ar fapiau OS

Cadi Dafydd

“Mae’r OS wedi mapio ac enwi bob twll a chongl o Eryri; dyna’r weithred olaf o goloneiddio, dw i’n meddwl”

Un ym mhob deg o famau beichiog yng Ngwynedd yn ysmygu

Mae Siân Gwenllian, Aelod Plaid Cymru o’r Senedd, wedi gofyn pa gymorth sydd ar gael i famau beichiog sy’n ceisio rhoi’r gorau i ysmygu

Pleidlais ‘Barn y bobol’ y gwefannau bro ar agor

Lowri Jones

Pleidleisiwch dros eich hoff stori leol gan bobol leol yn ystod 2023

Cyhoeddi parhâd i Bro360 ar drothwy blwyddyn newydd

Lowri Jones

Bydd prosiect Ymbweru Bro yn cefnogi cymunedau am 5 mlynedd 

Inc Pinc

Cardiau cyfarch a gwahoddiadau priodas wedi eu gwneud a llaw.

Gallt-Y-Glyn

Llety a bwyty bach sy’n boblogaidd efo’r trigolion lleol a’r twristiaid!

Crib Goch Outdoor

Siop mynydda a gweithgareddau awyr agored.

Wavells

Cigydd a deli yn gwerthu cynnyrch o safon.