BroWyddfa360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol dyffrynnoedd Peris a Gwyrfai

Cŵn yn helpu plant i ddarllen

Lowri Larsen

Mae plant mewn dwy ysgol yn Arfon yn darllen i gŵn er mwyn codi eu safon darllen, helpu eu hyder a gwella eu lles

Gwobr i Antur Waunfawr

Antur Waunfawr

Gwobrau CIPD Cymru 2023

Antur yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched

Antur Waunfawr

Mae merched mewn swyddi allweddol ar draws strwythur staffio’r cwmni

Llechi: Golwg Gwahanol

Julie Williams

Cystadleuaeth ffotograffiaeth yn gobeithio ysbrydoli golwg gwahanol ar dirwedd y chwareli
Bwlch Llanberis - c. 1905

Hanes Tŷ Ni

Elin Tomos

Cipolwg ar hanes cartref chwarelyddol cyffredin yn Nantperis.
Picture1

Hanes y ffatri fawr ym mhentra bach Llanbêr!

Siân Gwenllian

Mae hanes ffatri Siemens, Llanberis yn mynd yn ôl i 1980

Cip ar y ffatri yn Eryri fydd yn cyflogi 500

Fe gychwynnodd y gwaith mewn beudy ym mhentref bach Llandwrog yn 1980

Meysydd carafanio yn gwrthod cynlluniau Cyngor Gwynedd ar gyfer llefydd parcio i gartrefi modur

Elin Owen

“Mi fydd o’n effeithio ein busnes ni’n fawr,” meddai perchennog un parc carafanio ger Llanberis
DSC06472

Betsan o Gaeathro yw seren Croendenau!

Osian Owen: Ar Goedd

Dyma berfformiad llwyfan proffesiynol cyntaf Betsan

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Helfa Basg Fawr yr Amgueddfa

10:00, 7 Ebrill 2023 – 15:00, 10 Ebrill 2023

Poblogaidd wythnos hon

Cyngor Gwynedd “heb ddewis” ond ystyried cynyddu Treth y Cyngor

Dale Spridgeon, Gohebydd Democratiaeth Leol

Mae’r cyngor yn wynebu bwlch ariannol o £7 miliwn eleni, ac yn edrych ar fwlch pellach o hyd at £12.4 miliwn rhwng 2023/24 a 2024/25

Pobol Gwynedd sy’n gymwys ar gyfer y Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf yn gallu hawlio £200

Mae’r cynllun hwn wedi’i sefydlu er mwyn helpu pobol i dalu eu biliau tanwydd

Teyrngedau i Dr J Elwyn Hughes, “cymwynaswr ym myd iaith, llên a hanes Cymru”

Cadi Dafydd

“Yn ddyn iaith a gramadeg o’i gorun i’w sawdl, roedd o hefyd yn olygydd heb ei ail”

“Braint o’r raddfa uchaf”: Catrin Wager wedi’i dewis i fod yn ymgeisydd seneddol dros dro Plaid Cymru yn Arfon

Mae cyfres o hystingau wedi’u cynnal wrth i’r Blaid geisio olynydd i Hywel Williams, sydd wedi dewis peidio sefyll eto

Pleidlais ‘Barn y bobol 2023’ ar agor

Lowri Jones

Cyhoeddi’r naw stori – un o bob gwefan fro – sy’n mynd benben am brif wobr Bro360 eleni

Eira ar bob uchder ar yr Wyddfa

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi cyhoeddi adroddiad o’r amodau dan draed yn sgil eira a rhew

Tai gwag Gwynedd yn “ddychrynllyd, trist, torcalonnus”

Lowri Larsen

Mae 1,200 i 1,300 o dai gwag yng Ngwynedd, yn ôl y Cynghorydd Craig ab Iago

Gors Bach

Ty Tafarn sydd yn cynnig prydau ffres.

Gavs Disco

Gwasanaeth disgo symudol

Gwindy a Fferm Fêl Yr Wyddfa

Busnes teuluol sydd wedi ei leoli yng nghanol Llanberis.

Fandangles

Siop annibynol yng nghanol Llanberis sydd yn gwerthu pob math o bethau anarferol a diddorol.