BroWyddfa360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol dyffrynnoedd Peris a Gwyrfai

Tyfu coedwigoedd glaw Celtaidd y dyfodol

Lowri Larsen

Mae rhai coed brodorol yn brin a dan fygythiad, yn ôl yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Caniatáu i bedwar safle yng Ngwynedd dreialu cynllun i gartrefi modur aros dros nos

Mae gwaith ar y gweill i ddatblygu ‘Arosfannau’ yng Nghaernarfon, Pwllheli, Llanberis a Chricieth
Untitled design (34)

Neges gan Beca

Siân Gwenllian

Byw yn Llanrug? Isio help?

Gŵyl Llesiant Gwasanaeth Ieuenctid Gwynedd “yn grymuso pobol ifanc”

Roedd pwyslais ar flaenoriaethu iechyd meddwl a lles, gan gynnig “cyfleon gwerthchweil”

Ai’r Wyddfa fydd mynydd di-blastig cynta’r byd?

Bydd digwyddiad arbennig yn Llanberis ar Ebrill 24

Diffyg pwll nofio 50 metr yn rhoi nofwyr y gogledd dan anfantais

Lowri Larsen

Mae’n “dipyn o ymrwymiad” i rywun o’r gogledd fentro i’r byd nofio, medd un teulu o Wynedd

“Gwneud gwahaniaeth i fywydau unigolion”

Antur Waunfawr

Gweithiwr cefnogol yn annog eraill i ymuno â’r maes

Lois yn trafod ei gwaith

Antur Waunfawr

“Mae na luniau o mam a dad efo’r unigolion yn y briodas…”

Cŵn yn helpu plant i ddarllen

Lowri Larsen

Mae plant mewn dwy ysgol yn Arfon yn darllen i gŵn er mwyn codi eu safon darllen, helpu eu hyder a gwella eu lles

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Poblogaidd wythnos hon

Gwobr i Antur Waunfawr

Antur Waunfawr

Gwobrau CIPD Cymru 2023

Antur yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched

Antur Waunfawr

Mae merched mewn swyddi allweddol ar draws strwythur staffio’r cwmni

Llechi: Golwg Gwahanol

Julie Williams

Cystadleuaeth ffotograffiaeth yn gobeithio ysbrydoli golwg gwahanol ar dirwedd y chwareli
Bwlch Llanberis - c. 1905

Hanes Tŷ Ni

Elin Tomos

Cipolwg ar hanes cartref chwarelyddol cyffredin yn Nantperis.
Picture1

Hanes y ffatri fawr ym mhentra bach Llanbêr!

Siân Gwenllian

Mae hanes ffatri Siemens, Llanberis yn mynd yn ôl i 1980

Cip ar y ffatri yn Eryri fydd yn cyflogi 500

Fe gychwynnodd y gwaith mewn beudy ym mhentref bach Llandwrog yn 1980

Meysydd carafanio yn gwrthod cynlluniau Cyngor Gwynedd ar gyfer llefydd parcio i gartrefi modur

Elin Owen

“Mi fydd o’n effeithio ein busnes ni’n fawr,” meddai perchennog un parc carafanio ger Llanberis
DSC06472

Betsan o Gaeathro yw seren Croendenau!

Osian Owen: Ar Goedd

Dyma berfformiad llwyfan proffesiynol cyntaf Betsan

Ceir Cymru

Mae Ceir Cymru yn gwmni teuluol sydd a safleoedd gwerthu ym Methel a Cherrig y drudion.

Piggery Pottery

Crochendy sydd yn cynnig eitemau i’w paentio. Gallwch hefyd greu eich crochenwaith eich hun.

Scent My Love

‘Candle Melts’ gyda arogleuon a lliwiau unigryw.

Glyntwrog

Ty tafarn sydd yn cynnig prydau ffres yn Llanrug.