BroWyddfa360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol dyffrynnoedd Peris a Gwyrfai

Cyhoeddi adroddiad blynyddol i bobol Arfon

Osian Owen

Mae’r materion sy’n cael eu trafod yn amrywio o’r argyfwng costau byw i’r gwasanaeth iechyd lleol

Menter Cymunedol Perthyn – Bethel

Hannah Hughes

Pentref Bethel yn sefydlu Menter Cymunedol Newydd i Ddatblygu Caffi Perthyn

Antur Waunfawr ar restr fer gwobr fawreddog!

Antur Waunfawr

Cynhelir y #DPBusinessAwards yr wythnos hon

Malcs yn Qatar!

Antur Waunfawr

Cyfle am sgwrs cyn mynd i Qatar

Cyhoeddi llyfryn cymorth costau byw

Pwrpas y llyfryn yw codi ymwybyddiaeth o’r gefnogaeth sydd ar gael i bobol, yn ôl gwleidyddion Arfon

Cyhoeddi llyfryn cymorth costau byw ar-lein

Osian Wyn Owen

Mae gobaith y bydd y llyfryn yn cyfeirio etholwyr at gymorth hanfodol

Cyngor Gwynedd am fuddsoddi £2.8m mewn cynllun ynni glan

Yr argyfwng hinsawdd yn destun “dychryn”, medd y Cynghorydd Craig ab Iago

Yr Wythnos Straeon Lleol wedi dechrau

Lowri Jones

Llwyth o straeon lleol gan bobol leol i lenwi’r gwefannau bro yr wythnos hon

Parcio am ddim i hybu busnesau lleol Gwynedd ar drothwy’r Nadolig

Bydd parcio am ddim yn holl feysydd parcio’r sir ar ôl 11yb bob dydd rhwng Rhagfyr 10 a 27

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Poblogaidd wythnos hon

Cabinet Cyngor Gwynedd yn cytuno ar gynnig i godi premiwm treth cyngor ail dai i 150%

Bydd y cynnig yn mynd o flaen y cyngor llawn fis nesaf, ond mae Cymdeithas yr Iaith yn pwyso ar gynghorwyr mewn sawl sir i argymell cynyddu’r dreth

Ethol Swyddogion Clwb Ffermwyr Ifanc Caernarfon

Lowri Larsen

“Mae clwb Ffermwyr Ifanc yn ffordd dda i bobol sydd ddim o gefndir ffarmio ddysgu am amaethyddiaeth”

Ystyried cynyddu’r premiwm treth cyngor ar ail gartrefi i 150% yng Ngwynedd

Bydd Aelod Cabinet Cyllid y Cyngor hefyd yn argymell bod unrhyw arian ychwanegol ddaw i’r Cyngor yn cael ei ddefnyddio i fynd i’r afael â digartrefedd

Parc Cenedlaethol Eryri am ddefnyddio ‘Eryri’ a’r ‘Wyddfa’ wrth gyfathrebu’n Saesneg

Fe wnaeth 5,000 o bobol lofnodi deiseb y llynedd yn galw am ollwng yr enwau Saesneg ‘Snowdon’ a ‘Snowdonia’

Creu drwm ‘Yma o Hyd’ i gyd-fynd â Chwpan y Byd

Cadi Dafydd

Er na fydd drymiwr Dafydd Iwan yn mynd efo’r canwr i Qatar, y gobaith yw y bydd y drwm newydd yn hyrwyddo’r gân, y wlad a’r Gymraeg

“Rhesymau personol a rhai gwleidyddol” tu ôl i benderfyniad Hywel Williams i beidio sefyll eto

Huw Bebb

Aelod Seneddol Arfon yn trafod ei yrfa ac yn hel atgofion wrth iddo gyhoeddi ei fod yn camu’n ôl o fyd gwleidyddiaeth

Hywel Williams ddim am sefyll eto yn yr etholiad cyffredinol nesaf

Bu’n gwasanaethu ers 2001, yng Nghaernarfon rhwng 2001 a 2010, ac yna yn Arfon ers hynny

Plaid Cymru’n croesawu creu bron i 100 o swyddi yn Llanberis

“Mae hyn yn newyddion gwych i’r ardal gyfan, ac i’w groesawu’n fawr yng nghanol yr holl ddiflastod economaidd presennol,” medd Siân Gwenllian

Canhwyllau Eryri

Canhwyllau Soi, Tryledwyr a Gwêr Todd Moethus. Arllwyswyd â Llaw yng Nghymru.

Crib Goch Outdoor

Siop mynydda a gweithgareddau awyr agored.

Crochet Magi

Gwaith crochet gan Magi!

Bwyty’r Copa

Bwyty ar stryd fawr Llanberis, sydd yn cynnig prydau ffres wedi eu creu â chynnyrch lleol.