BroWyddfa360

Cydnabyddiaeth i waith arloesol Cyngor Gwynedd ym maes troseddau rhyw

Mae hwn yn un o'r gwasanaethau cyntaf o'i fath i weithredu trwy gyfrwng y Gymraeg

Darllen rhagor

Cymuned o gymunedau’n gweithio er lles cymdeithas, diwylliant, yr amgylchedd a’r economi

gan Lowri Larsen

Mae Cymunedoli yn fudiad o 26 o fentrau cymdeithasol yng Ngwynedd sydd wedi dod ynghyd i hyrwyddo mentergarwch cymunedol

Darllen rhagor

Cyfnewidfa hen ddillad ysgol yn Llanrug yn helpu’r amgylchedd a’r gymuned

gan Elin Wyn Owen

"Mae'n beth da i normaleiddio'r syniad o ailddefnyddio a bod pethau ail-law ddim yn rhywbeth i fod â chywilydd ohonyn nhw"

Darllen rhagor

Dod â thai gwag Gwynedd yn ôl i ddefnydd ac i ddwylo pobol leol

Bydd tai fu unwaith yn ail gartrefi bellach yn gymwys am grant prynwyr tro cyntaf i adnewyddu tai gwag

Darllen rhagor

Prosiect yn dathlu pobol Hirael ac enwau llefydd Beddgelert

gan Lowri Larsen

Mae'r prosiect yn cael ei gynnal ar ffurf celf a chelfyddyd

Darllen rhagor

Tymor Newydd Y Bêl Gron

gan Elgan Rhys Jones

Tymor 2023-24 yn cychwyn penwythnos yma.

Darllen rhagor

Prosiect Pum Mil yn trawsnewid Cwt Band Seindorf Arian Llanrug

gan Lowri Larsen

Llew Jones, bachgen ifanc sy'n cael gwersi gan arweinydd y band, gafodd y syniad yn wreiddiol

Darllen rhagor

Ras Yr Wyddfa 2023

gan Elgan Rhys Jones

Ras yr Wyddfa yn mynd yn ei flaen ond ddim i’r Copa oherwydd y tywydd

Darllen rhagor

Codi 41 o dai fforddiadwy ym Mhenrhyndeudraeth

gan Dale Spridgeon, Gohebydd Democratiaeth Leol

Ond fe fu ffrae ymhlith cynghorwyr ynghylch pwy ddylai gael y tai

Darllen rhagor

Y Gymraeg wedi ‘newid bywyd’ ceidwad llwybrau Eryri

gan Lowri Larsen

"Mae dysgu Cymraeg wedi rhoi cyfleoedd i fi i newid fy mywyd mewn ffordd doeddwn i ddim yn disgwyl"

Darllen rhagor