Elin Tomos

Elin Tomos

Nantperis

Bwlch Llanberis - c. 1905

Hanes Tŷ Ni

Elin Tomos

Cipolwg ar hanes cartref chwarelyddol cyffredin yn Nantperis.

Y Llyfr Llafar Cyntaf Erioed a Gwlad y Tylwyth Teg – Dathlu Llyfrau ‘BroWyddfa’

Elin Tomos

I ddathlu Diwrnod y Llyfr 2021, dyma ambell gyfrol hanesyddol sydd â’u gwreiddiau’n ddwfn yn Nyffryn Peris.

‘Cload Allan’ Dinorwig 1885-6

Elin Tomos

Gwragedd hefo pastynau, sgandal teiffoid a ‘sgwarnogod? Hanes anghydfod a rwygodd gymunedau Dyffryn Peris yn ystod Gaeaf 1885-6.

Pandemig y Russian Flu a’i effaith ar bentrefi’r chwareli

Elin Tomos

Astudiaeth o ganlyniad y pla ‘Influenza’ ar bentrefi Dyffryn Peris.