Lois yn trafod ei gwaith

“Mae na luniau o mam a dad efo’r unigolion yn y briodas…”

Antur Waunfawr
gan Antur Waunfawr

Ar hyn o bryd mae Antur Waunfawr yn cynnal ymgyrch recriwtio yn wyneb diffyg yn y maes gofal.

Yn y clip fideo hwn mae Lois Bee o Gaeathro yn annog mwy o weithwyr i ymuno â ni.

I ddysgu mwy am y swydd, dilynwch y ddolen hon.