TikTok y Genod 

Gan Jas, Jess, Abi, Cadi, a Mared

gan Jasmine Elizabeth Baylis
image-1
image-2

Roedd gwneud TikTok yn hwyl iawn! Roedd yna llawer o bloopers a llawer o pobol yn chwerthin. Roedd yn hwyl iawn gwneud y tasgau yma ac mae o’n ffordd hawdd i gael hwyl efo ffrinidau. Tro nesaf neith rwyn goro postio fo.