Merched Ysgol Brynrefail yn dod i’r brig

Rhagor o lwyddiannau ardal Bro’r Wyddfa

gan Catrin Elain Roberts

Da iawn i Mared Haf Vaughan o Ysgol Brynrefail am dderbyn y wobr 1af yn y gystadleuaeth Llefaru Unigol Blwyddyn 10 a dan 19 oed.

Llongyfarchiadau mawr hefyd i Martha a Nanw o Ysgol Brynrefail am ddod i’r brig yn y gystadleuaeth Deuawd Offerynnol Blwyddyn 13 ac iau.

Da iawn wir!