Campweithiau Celf ’Steddfod yr Urdd

Buddugwyr celf, dylunio a thechnoleg yr ardal yn yr Eisteddfod

gan Catrin Elain Roberts

Bu i nifer o blant a phobl ifanc ardal Bro’r Wyddfa serennu yng nghystadlaethau celf, dylunio a thechnoleg yr Eisteddfod ‘leni.

Llongyfarchiadau mawr iawn i Lleucu Mair Evans (Adran Bethel), Elain Llwyd (Ysgol Brynrefail), Nan Roberts (Ysgol Waunfawr), a Greta Jones (Adran Bethel).

Wrth ymweld â’r Eisteddfod yr wythnos hon, cofiwch fynd i’r babell gelf, dylunio a thechnoleg i weld y gwaith creadigol gwych sy’n cael ei arddangos yno.