Ysgol Gymuned Penisarwaun yn cefnogi Cymru yn yr Ewros 

Pob hwyl i dîm Cymru fory! Cymru am Byth! 

gan Catrin Roberts

Disgyblion Ysgol Gymuned Penisarwaun yn cefnogi Cymru yn yr Ewros. Pob lwc fory. C’mon Cymru