Mis cyntaf fel cynghorydd Llanrug

Prin bod amser imi gymryd gwynt cyn dechrau ffwl sbîd ar y swydd newydd…

Beca Brown
gan Beca Brown

Ar ôl dim ond llond dwrn o wythnosau yn y swydd, dyma flas ar fywyd cynghorydd newydd sbon…

2 sylw

Mae’r sylwadau wedi cau.