3 swydd newydd yn Antur Waunfawr!

8 Mehefin yw’r dyddiad cau

Antur Waunfawr
gan Antur Waunfawr

Mae Antur Waunfawr yn hysbysebu tair swyddi ddifyr ar hyn o bryd, ac mae cyfle i rywun lleol ymuno â ni yn cefnogi unigolion ag anableddau dysgu.

 

Rydym yn chwilio am Gynorthwy-ydd CyllidCynorthwy-ydd Adnoddau Dynol a Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu i ymuno â’r tîm?

 

Oes gen ti ddiddordeb?