Pob lwc Cymru! 

Ysgol Dolbadarn yn cefnogi tim peldroed Cymru yng nghystadleuaeth Ewro 2020 #CmonCymru 

gan Ysgol Dolbadarn

Cafodd disgyblion yr Adran Iau hwyl wrth recordio Hen Wlad fy Nhadau er mwyn cefnogi tim Cymru sydd yn chwarae yn erbyn Denmarc Dydd Sadwrn. Pob lwc Cymru!!!

1 sylw

Ysgol Waunfawr
Ysgol Waunfawr

Arbennig Ysgol Dolbadarn ????

Mae’r sylwadau wedi cau.