Tesni Calennig

Gemwaith arian wedi eu creu â llaw.

Rhagor o fusnesau lleol

Gallt-Y-Glyn

Llety a bwyty bach sy'n boblogaidd efo'r trigolion lleol a'r twristiaid!

Gavs Disco

Gwasanaeth disgo symudol

Cacennau Elin

Cysylltwch er mwyn archebu cacennau ffres!

Fandangles

Siop annibynol yng nghanol Llanberis sydd yn gwerthu pob math o bethau anarferol a diddorol.