Piggery Pottery

Crochendy sydd yn cynnig eitemau i’w paentio. Gallwch hefyd greu eich crochenwaith eich hun.

Piggery Pottery, Ddol Helyg, Cwm Y Glo, LL55 4DA

Rhagor o fusnesau lleol

Cacennau Elin

Cysylltwch er mwyn archebu cacennau ffres!

Crochet Magi

Gwaith crochet gan Magi!

Scent My Love

'Candle Melts' gyda arogleuon a lliwiau unigryw.

Hoops gan Alaw

Clustdlysau clai polymer. Cysylltwch i archebu neu i ofyn cwestiwn. 1 am £6 neu 2 am £10.