Menter Fachwen

Cefnogi unigolion ag anableddau, er mwyn eu helpu i gyflawni eu potensial llawn.

Cwm-y-Glo, LL55 4DT

Rhagor o fusnesau lleol

Canhwyllau Eryri

Canhwyllau Soi, Tryledwyr a Gwêr Todd Moethus. Arllwyswyd â Llaw yng Nghymru.

Cotwm

Gwaith gwnio gan Donna Marie.

Antur Waunfawr

Menter gymdeithasol sy'n darparu cyfleoedd gwaith a llesiant i oedolion ag anableddau dysgu.

Fandangles

Siop annibynol yng nghanol Llanberis sydd yn gwerthu pob math o bethau anarferol a diddorol.