Helo Blod

Cyngor a chyfieithu i dy fusnes — yn rhad ac am ddim

Wyt ti wedi drafftio rhywbeth yn Gymraeg dy hun? Paid â phoeni am gamgymeriadau ‒ mae Helo Blod yma i wirio pob testun, nid i farnu!

Gall Helo Blod gyfieithu hyd at 500 gair i’r Gymraeg, bob mis, am ddim i dy fusnes.

Rhagor o fusnesau lleol

Cotwm

Gwaith gwnio gan Donna Marie.

Hoops gan Alaw

Clustdlysau clai polymer. Cysylltwch i archebu neu i ofyn cwestiwn. 1 am £6 neu 2 am £10.

Glyntwrog

Ty tafarn sydd yn cynnig prydau ffres yn Llanrug.

Antur Waunfawr

Menter gymdeithasol sy'n darparu cyfleoedd gwaith a llesiant i oedolion ag anableddau dysgu.