Gwindy a Fferm Fêl Yr Wyddfa

Busnes teuluol sydd wedi ei leoli yng nghanol Llanberis.

Rhagor o fusnesau lleol

Inc Pinc

Cardiau cyfarch a gwahoddiadau priodas wedi eu gwneud a llaw.

Cacennau Elin

Cysylltwch er mwyn archebu cacennau ffres!

Gallt-Y-Glyn

Llety a bwyty bach sy'n boblogaidd efo'r trigolion lleol a'r twristiaid!

Gors Bach

Ty Tafarn sydd yn cynnig prydau ffres.