Gwindy a Fferm Fêl Yr Wyddfa

Busnes teuluol sydd wedi ei leoli yng nghanol Llanberis.

Rhagor o fusnesau lleol

Y Penbont

Tafarn traddodiadol teuluol yn Llanrug.

Antur Waunfawr

Menter gymdeithasol sy'n darparu cyfleoedd gwaith a llesiant i oedolion ag anableddau dysgu.

Bwyty’r Copa

Bwyty ar stryd fawr Llanberis, sydd yn cynnig prydau ffres wedi eu creu â chynnyrch lleol.

Gallt-Y-Glyn

Llety a bwyty bach sy'n boblogaidd efo'r trigolion lleol a'r twristiaid!