Crib Goch Outdoor

Siop mynydda a gweithgareddau awyr agored.

58 High Street, Llanberis, LL55 4EU

Rhagor o fusnesau lleol

Pegiau Pert

Dwy chwaer sydd yn hoff o addurno pegiau pren yn syth o’r galon.

Piggery Pottery

Crochendy sydd yn cynnig eitemau i'w paentio. Gallwch hefyd greu eich crochenwaith eich hun.

Hoops gan Alaw

Clustdlysau clai polymer. Cysylltwch i archebu neu i ofyn cwestiwn. 1 am £6 neu 2 am £10.

Bwyty’r Copa

Bwyty ar stryd fawr Llanberis, sydd yn cynnig prydau ffres wedi eu creu â chynnyrch lleol.