Crib Goch Outdoor

Siop mynydda a gweithgareddau awyr agored.

58 High Street, Llanberis, LL55 4EU

Rhagor o fusnesau lleol

Cegin Fach Emma

Cegin fach sydd yn cynnig bwyd i fynd yn Llanrug.

Piggery Pottery

Crochendy sydd yn cynnig eitemau i'w paentio. Gallwch hefyd greu eich crochenwaith eich hun.

Y Penbont

Tafarn traddodiadol teuluol yn Llanrug.

Perthyn

Crefftau Perthyn. Cynnyrch a chelf unigryw i'r ty, neu anrheg bersonol.