Ceir Cymru

Mae Ceir Cymru yn gwmni teuluol sydd a safleoedd gwerthu ym Methel a Cherrig y drudion.

Rhagor o fusnesau lleol

Pegiau Pert

Dwy chwaer sydd yn hoff o addurno pegiau pren yn syth o’r galon.

Cegin Fach Emma

Cegin fach sydd yn cynnig bwyd i fynd yn Llanrug.

Fandangles

Siop annibynol yng nghanol Llanberis sydd yn gwerthu pob math o bethau anarferol a diddorol.

Antur Waunfawr

Menter gymdeithasol sy'n darparu cyfleoedd gwaith a llesiant i oedolion ag anableddau dysgu.