Ceir Cymru

Mae Ceir Cymru yn gwmni teuluol sydd a safleoedd gwerthu ym Methel a Cherrig y drudion.

Rhagor o fusnesau lleol

Gwindy a Fferm Fêl Yr Wyddfa

Busnes teuluol sydd wedi ei leoli yng nghanol Llanberis.

Gors Bach

Ty Tafarn sydd yn cynnig prydau ffres.

Gavs Disco

Gwasanaeth disgo symudol

Cegin Fach Emma

Cegin fach sydd yn cynnig bwyd i fynd yn Llanrug.