Cegin Fach Emma

Cegin fach sydd yn cynnig bwyd i fynd yn Llanrug.

Rhagor o fusnesau lleol

Y Penbont

Tafarn traddodiadol teuluol yn Llanrug.

Ceir Cymru

Mae Ceir Cymru yn gwmni teuluol sydd a safleoedd gwerthu ym Methel a Cherrig y drudion.

Inc Pinc

Cardiau cyfarch a gwahoddiadau priodas wedi eu gwneud a llaw.

Caban

Caffi sydd yn cynnig prydau ffres, wedi ei leoli ym Mrynrefail