Caban

Caffi sydd yn cynnig prydau ffres, wedi ei leoli ym Mrynrefail

Brynrefail, Llanberis, LL55 3NR

Rhagor o fusnesau lleol

Helo Blod

Cyngor a chyfieithu i dy fusnes — yn rhad ac am ddim

Menter Fachwen

Cefnogi unigolion ag anableddau, er mwyn eu helpu i gyflawni eu potensial llawn.

Y Penbont

Tafarn traddodiadol teuluol yn Llanrug.

Gallt-Y-Glyn

Llety a bwyty bach sy'n boblogaidd efo'r trigolion lleol a'r twristiaid!