Bwyty’r Copa

Bwyty ar stryd fawr Llanberis, sydd yn cynnig prydau ffres wedi eu creu â chynnyrch lleol.

Rhagor o fusnesau lleol

Gwindy a Fferm Fêl Yr Wyddfa

Busnes teuluol sydd wedi ei leoli yng nghanol Llanberis.

Glyntwrog

Ty tafarn sydd yn cynnig prydau ffres yn Llanrug.

Crib Goch Outdoor

Siop mynydda a gweithgareddau awyr agored.

Gallt-Y-Glyn

Llety a bwyty bach sy'n boblogaidd efo'r trigolion lleol a'r twristiaid!