Bwyty’r Copa

Bwyty ar stryd fawr Llanberis, sydd yn cynnig prydau ffres wedi eu creu â chynnyrch lleol.

Rhagor o fusnesau lleol

Crib Goch Outdoor

Siop mynydda a gweithgareddau awyr agored.

Ceir Cymru

Mae Ceir Cymru yn gwmni teuluol sydd a safleoedd gwerthu ym Methel a Cherrig y drudion.

Scent My Love

'Candle Melts' gyda arogleuon a lliwiau unigryw.

Pegiau Pert

Dwy chwaer sydd yn hoff o addurno pegiau pren yn syth o’r galon.