Antur Waunfawr

Menter gymdeithasol sy’n darparu cyfleoedd gwaith a llesiant i oedolion ag anableddau dysgu.

Rhagor o fusnesau lleol

Cegin Fach Emma

Cegin fach sydd yn cynnig bwyd i fynd yn Llanrug.

Gavs Disco

Gwasanaeth disgo symudol

Pegiau Pert

Dwy chwaer sydd yn hoff o addurno pegiau pren yn syth o’r galon.

Wavells

Cigydd a deli yn gwerthu cynnyrch o safon.