Antur Waunfawr

Menter gymdeithasol sy’n darparu cyfleoedd gwaith a llesiant i oedolion ag anableddau dysgu.

Rhagor o fusnesau lleol

Gallt-Y-Glyn

Llety a bwyty bach sy'n boblogaidd efo'r trigolion lleol a'r twristiaid!

Fandangles

Siop annibynol yng nghanol Llanberis sydd yn gwerthu pob math o bethau anarferol a diddorol.

Gors Bach

Ty Tafarn sydd yn cynnig prydau ffres.

Ceir Cymru

Mae Ceir Cymru yn gwmni teuluol sydd a safleoedd gwerthu ym Methel a Cherrig y drudion.