Ffion Edwards

Ffion Edwards

Llanrug

Argraffiadau Cynghorydd newydd wedi chwe mis…

Ffion Edwards

Chwe mis yn ôl, etholwyd y Cynghorydd Plaid Cymru dros Lanrug, Beca Brown i’r Cyngor Sir. Y cwestiwn mawr ydi a fyddai hi’n annog eraill i’r swydd?