Oriel Luniau: Ffair Haf (Fach) Antur

A ffarwél i Menna

Antur Waunfawr
gan Antur Waunfawr

Dyma oriel o luniau o Ffair Haf (Fach) Antur Waunfawr.

Pam y “fach”?

Cyn Covid roedd yn arfer gennym gynnal ffair haf ar gyfer trigolion y fro leol. Eleni, ar wythnos olaf ein Prif Weithredwr yn ei swydd, penderfynwyd cynnal ffair ar raddfa lai, i staff ac unigolion yn unig.

 

I ddarllen ein darn “Diolch, Menna” i’n cyn-Brif Weithredwr Menna Jones, cliciwch yma.