“Pan mae pobol yn talu lot o bres am rywbeth, mae angen bod fymryn yn fwy teg hefo nhw.”

Ymateb Aled o Lanberis i becyn cymorth Llywodraeth Cymru, i gefnogi myfyrwyr sy’n wynebu caledi

Gohebydd Golwg360
gan Ohebydd Golwg360

Mae nifer o fyfyrwyr o Brifysgolion yng Nghymru wedi croesawu cynlluniau Llywodraeth Cymru i fuddsoddi  £40m o gyllid ychwanegol i gefnogi’r rhai sy’n wynebu trafferthion ariannol o ganlyniad i Covid-19.

Bydd yr arian hwn yn helpu i sicrhau mynediad tuag at adnoddau dysgu ar-lein ac i dalu costau’n ymwneud â chyfnodau o hunanynysu.

Un ohonynt yw Aled Pritchard o Lanberis, sy’n credu bod y cyhoeddiad yn darparu’r gydnabyddiaeth angenrheidiol o’r heriau sy’n eu hwynebu.

Ond er bod y pecyn cymorth yn daprau rhywfaint o dawelwch meddwl, mae’r pryder yn parhau ynglŷn ag effeithlonrwydd dysgu digidol.

“Myfyrwyr yn tueddu i gael eu hanghofio”

“Dros y flwyddyn, mae ‘na lot o sylw wedi cael ei rhoi i ysgolion, ac yn amlwg mae hynny’n bwysig,” meddai Aled sy’n astudio Cymraeg a Newyddiaduraeth ym Mhrifysgol Bangor.

“Ond mae myfyrwyr yn tueddu i gael eu hanghofio a dwi’n meddwl fod ‘na wleidyddiaeth a busnes yn ymwneud ag hynny… dydi hi ddim wastad yn glir pwy sy’n gwneud pa benderfyniadau,” meddai.

“Fyswn i’n gwerthfawrogi tasa ‘na bach fwy o gyfathrebu’n mynd ymlaen rhwng sefydliadau a myfyrwyr ynglŷn â pam bod rhai penderfyniadau’n cael eu gwneud a pam bod eraill ddim.

“Ond mae gweld bod ‘na gydnabyddiaeth rŵan… bod pethau ddim fel gafodd nhw eu gwerthu i ni ym mis Medi yn galonogol.”

“Mae angen bod fymryn yn fwy teg”

Erbyn hyn, mae sawl Prifysgol yng Nghymru wedi cyhoeddi eu bod am gynnig ad-daliad i fyfyrwyr am lety nad ydyn nhw’n ei ddefnyddio oherwydd y cyngor i aros adref.

Mae Prifysgol Aberystwyth a Chaerdydd yn bwriadu cynnig ad-daliad llawn am bob wythnos nad yw myfyrwyr yn defnyddio eu llety, tra bod Prifysgol Bangor yn bwriadu cynnig ad-daliad o 10%.

“Mae’n deg eu bod nhw’n cynnig hynny,” meddai Aled, “o ystyried bod pobl yn talu am rywbeth… a ddim yn cael ei ddefnyddio fo.

“Pan mae pobol yn talu lot o bres am rywbeth, mae angen bod fymryn yn fwy teg hefo nhw.”

“Dwi ‘di laru sbïo ar yr un un wal”

“Mae hi’n anodd erbyn hyn, o ran rydych chi’n teimlo eich bod chi’n colli nabod rhywfaint ar eich cwrs ac ar eich darlithwyr. a dwi’n gwybod nad fi ydi’r unig un sy’n teimlo hynny,” eglurai Aled.

“O anwybyddu’r ochr gymdeithasol hyd yn oed,” meddai, “o ran yr ochr academaidd, dim dyma oni’n disgwyl… oni’n meddwl fyswn i’n cael treulio amser hefo arbenigwyr yn y maes dani di ddewis… ond dydyn ni ddim wedi cael hynny.

“Mae’r dysgu o ran mynd drwy syllabus fel petai, ddim wedi newid. Yn fy marn i, mae hi digon hawdd mynd drwy’r gwaith mewn darlithoedd ar-lein ond dwi’n teimlo bod y cyswllt wyneb-yn-wyneb yn bwysig wrth ddysgu ac yn amlwg dydi hynny ddim yn digwydd ar hyn o bryd.

“Dachi’n mynd o un ddarlith i llall…a dwi ‘di laru sbïo ar yr un wal!”

Mae modd ddarllen mwy fan hyn.