Hanesydd Sentimental

Cyfweliad gwirfoddolwyr Tudalen yr Ifanc Eco’r Wyddfa gyda’r hanesydd ifanc Elin Tomos 

Eco'r Wyddfa
gan Eco'r Wyddfa
Processed with VSCO with f2 preset

Processed with VSCO with f2 preset

Ar gyfer rhifyn Ebrill Eco’r Wyddfa aeth Gwernan a Nel, dwy o wirfoddolwyr Tudalen yr Ifanc, i siarad efo Elin Tomos o Nant Peris sydd, yn ei geiriau hi, yn ‘hanesydd sentimental’.

Gwrandewch ar y sgwrs i glywed am ei phrofiad yn cyhoeddi ei chyfrol gyntaf, ei dylanwadau a’i thips i unrhyw berson ifanc sydd efo diddordeb mewn hanes.

Mae Elin yn gyfrannydd cyson i’r wefan hon a gallwch ddarllen ei heitemau yma.

Yn ei heitem ddiweddaraf i ddathlu Diwrnod y Llyfr, dyma ddywed Elin am ei chyfrol ‘Y Mae Y Lle Yn Iach’: Chwarel Dinorwig 1875-1900:

“Bwriad fy nghyfrol yw dadlau bod natur arbennig cymunedau chwarelyddol y gogledd-orllewin yn sicrhau eu bod hwythau yn ardaloedd addas ar gyfer astudiaeth: o ddarpariaeth blaengar Ysbyty Chwarel Dinorwig i’r gofal a ddarparwyd ar yr aelwyd i driniaeth ddifrifol tlodion Dyffryn Peris yn Nhloty Caernarfon. Mae hanes merched yr ardal hefyd yn derbyn cryn dipyn o sylw gen i. Mae hanesion merched ardaloedd y chwareli, ar y cyfan, wedi cael eu hepgor o’r hanesyddiaeth yn llwyr. Rwy’n grediniol mai dim ond trwy chwilio a gwrando ar leisiau gwragedd, gweddwon, merched a chwiorydd y chwarelwyr y mae modd gwneud cyfiawnder o ddifrif â hanes y broydd llechi.”