Golau Newydd ar Glegir

Rhan o erthygl Bethan Richardson i rifyn Mehefin Eco’r Wyddfa

Eco'r Wyddfa
gan Eco'r Wyddfa
Clegir-gwawr

Y wawr

Clegir-1-Ebr

Ebrill 1

Clegir-6-Ebr

Ebrill 6

Clegir-13-Ebr

Ebrill 13

Clegir-16-Ebr

Ebrill 16

Clegir-22-Ebr

Ebrill 22

Clegir-25-Ebr

Ebrill 25

Clegir-machlud

Y machlud

“Mi fyddai’n mynd i grwydro i ben Clegir yn reit aml; tua hanner awr o waith cerdded o’r tŷ yn Llanrug ydi hi i’r copa ac felly Clegir ydi’r lle i fynd pan fydd rhywun angen dipyn o ymarfer a chlirio’i ben. Mae yna nifer ohonoch chi’n gwneud yr un peth dwi’n gwybod, ac mi rydan ni mor lwcus yn wir fod gennym y fath brydferthwch ar garreg y drws.”

Dyma oriel o luniau gan Bethan sy’n arddangos yr amrywiol olygfeydd sydd i’w cael o’r un man dros fis, gan ddechrau gyda’r haul yn gwawrio a’n gorffen gyda’r haul yn machlud. Hyfryd iawn!

Gallwch ddarllen gweddill yr eitem yn Eco’r Wyddfa mis Mehefin. Ar gael o’ch siopau lleol.