Cwmnïau cludo bwyd yn Arfon

Rhestr o pwy sydd yn paratoi bwyd i fynd, ac yn danfon bwyd ar hyd y fro.

Gohebydd Golwg360
gan Ohebydd Golwg360

Gyda sawl busnes yn gorfod addasu achos y Coronafeirws, dyma restr o’r rhai sydd yn paratoi ‘bwyd i-fynd’ neu’n cynnig danfon bwyd yn Arfon. (Mae’r rhestr yn gyfredol aer 19/3/20)

 

Ardal DyffrynNantlle360

 • Yr Orsaf, Penygroes – Paratoi prydau i fynd. 07410 982467
 • Deli’r Banc, Penygroes – Prydau i fynd, a hamper bwyd ar gael. Cludo eitemau am ddim o fewn 5 milltir (archeb gwerth £10 neu fwy). 50c y filltir ar ôl hynny. 07793 030683
 • Caffi’r Cartref Bontnewydd – Danfon prydau i’r henoed yn yr ardal. 01286 677 711
 • Caffi HEMS, Dinas Dinlle– Paratoi prydau i fynd. 01286 875050.

 

Ardal BroWyddfa360

 • Bakehouse’ yn y Fricsan, Cwm-y-glo – Paratoi bwyd i fynd. 07738 859585
 • Heights, Llanberis – Cynnig gwasanaeth danfon bwyd. 01286 238235
 • Gallt Y Glyn – Bwyd i fynd, gwasanaeth danfon i ddod. 01286 870370

 

Ardal Ogwen360

 • Caffi Coed y Brenin, Bethesda – Cynnig gwasanaeth danfon bwyd i’r cylch. 01248 602550.
 • Blas Lôn Las, Fferm Moelyci – Gwasanaeth darparu hamper bwyd. 01248 602 793
 • Y Llangollen – Cinio dydd Sul i rai sydd wedi ei archebu. Pryd i fynd, neu i’w ddanfon. 01248 605 175.

 

Ardal Caernarfon360

 • Y Goron  – Paratoi prydau i fynd, a cynnig prydau am ddim i weithwyr GIG. 01286 669233
 • Castell – Paratoi prydau i fynd, a danfon bwyd am ddim o fewn milltir i’r bwyty. 01286 677617
 • Caffi Maes– 15% oddi ar prydau i fynd. 01286 673111.
 • Villa Marina– Paratoi prydau i fynd, neu i’w danfon yn ardal Caernarfon. 01286 677290.
 • Y Gegin Fach– Bwyd i fynd. 01286 672165
 • Wal – Paratoi prydau i fynd. 01286 674383
 • Fu’s – Gwasanaeth danfon (22/3 ymlaen)

 

Oes mwy i’w cael? Rhowch wybod yn y sylwadau isod.

(Mewngofnodwch / Crëwch gyfri’n gyflym yn gyntaf, trwy bwyso’r botwm ‘ymuno’ ar dop y dudalen.)

1 sylw

Elin Aaron
Elin Aaron

Gallt y Glyn yn Llanberis bellach yn gallu dosbarthu pizzas, byrgyrs, salads a chips i bentrefi Nant Peris, Llanberis, Cwm y Glo, Brynrefail a Llanrug. Derbyn archebion o 3 ymlaen ar nosweithiau Mercher, Iau, Gwener a Sadwrn.

Dosbarthu bocsys ffrwythau, llysiau, llefrith, bara a wyau ar ddyddiau Mercher, Iau a Gwener – £20 y bocs. Ffoniwch rhwng 10 ac 11 y diwrnod cyn dosbarthu i archebu un!

Mae’r sylwadau wedi cau.